Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực - (Tập 2): Tập 1 cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực. Tập 2 của giáo trình gồm có phần 4 và phần 5,  và phần 6, trình bày về kỹ thuật sản xuất tinh bột gồm có nguyên liệu sản xuất tinh bột, những tính chất chung của tinh bột, công nghệ sản xuất tinh bột từ ngyên liệu củ, công nghệ sản xuất tinh bột ngô và cao lương, trình bày về kỹ thuật sản xuất bánh mì và mì sợi…

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Bùi Đức Hợi

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực - (Tập 2): Tập 1 cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực. Tập 2 của giáo trình gồm có phần 4 và phần 5, và phần 6, trình bày về kỹ thuật sản xuất tinh bột gồm có nguyên liệu sản xuất tinh bột, những tính chất chung của tinh bột, công nghệ sản xuất tinh bột từ ngyên liệu củ, công nghệ sản xuất tinh bột ngô và cao lương, trình bày về kỹ thuật sản xuất bánh mì và mì sợi…

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 24: Nguyên liệu sản xuất tinh bột

+ Chương 25: Những tính chất chung của tinh bột

+ Chương 26: Công nghệ sản xuất tinh bột từ nguyên liệu cũ

+ Chương 27: Công nghệ sản xuất bột ngô và cao lương

+ Chương 28: Giá trị sản phẩm của bánh mì và mì sợi

+ Chương 29: Nguyên liệu trong sản xuất bánh mì và mì sợi

+ Chương 30: Chuẩn bị bột nhào

+ Chương 31: Tạo hình bán thành phẩm

+ Chương 32: Nướng bánh

+ Chương 33: Các chất làm tăng chất lượng bánh mì

+ Chương 34: Kỹ thuật sản xuất bánh điểm tâm

+ Chương 35: Bảo quản bánh mì

+ Chương 36: Kỹ thuật sản xuất mì sợi

+ Chương 37: Vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn

+ Chương 38: Các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn

+ Chương 39: Nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp xây dựng khẩu phần ăn

+ Chương 40: Những đặc điểm về dinh dưỡng của một số nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc

+ Chương 41: Các khâu kỹ thuật cơ bản trong dây chuyền sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia súc.

Trích dẫn

Bùi Đức Hợi. Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Mã QR

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:44 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1

Thứ Ba, 12:39 14/03/2023

Sản xuất và lắp ráp đường ống

Thứ Ba, 11:10 14/03/2023

Sunnyside Plaza

Thứ Ba, 11:07 14/03/2023

Women Who Surf: Charging Waves with the World's bestScott Deveaux, Gary Giddins

Thứ Ba, 10:50 14/03/2023

Beating the global odds : Successful decision-making in a confused and troubled world

Thứ Ba, 10:47 14/03/2023