Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Giáo trình Tổng hợp hữu cơ gồm 6 chương, là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Giáo trình là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của Trường, cán bộ nghiên cứu, giáo viên các trường phổ thông và những ai quan tâm đến lĩnh vự tổng hợp hữu cơ.

Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Thế Hữu (ch.b)

Nxb. Thống kê

2022

Tóm tắt

Giáo trình Tổng hợp hữu cơ gồm 6 chương, là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Giáo trình là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của Trường, cán bộ nghiên cứu, giáo viên các trường phổ thông và những ai quan tâm đến lĩnh vự tổng hợp hữu cơ.

Nội dung của giáo trình gồm 6 chương sau:

+ Chương 1: Nguyên liệu tổng hợp hữu cơ

+ Chương 2: Một số hợp chất hữu cơ cơ bản

+ Chương 3: Quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

+ Chương 4: Hóa nông dược

+ Chương 5: Chất tẩy rửa tổng hợp

+ Chương 6: Phẩm nhuộm.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b). Giáo trình tổng hợp hữu cơ, Nxb. Thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tổng hợp hữu cơCông nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Giáo trình Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Giáo trình Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Mã QR

Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:00 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Thứ Ba, 12:44 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1

Thứ Ba, 12:39 14/03/2023

Sản xuất và lắp ráp đường ống

Thứ Ba, 11:10 14/03/2023

Sunnyside Plaza

Thứ Ba, 11:07 14/03/2023

Women Who Surf: Charging Waves with the World's bestScott Deveaux, Gary Giddins

Thứ Ba, 10:50 14/03/2023