Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Cuốn sách" Công nghệ bào chế dược phẩm" là giáo trình của công nghệ sản xuất thuốc. Cuốn sách cung cấp những thông tin kiến thức tối thiểu về công nghệ bào chế dược phẩm, nguên lý hoạt động cũng như phạm vi ứng dụng trang thiết bị, máy móc đó và công nghệ bào chế dạng thuốc vối công nghệ kết hợp ứng dụng những phụ gia truyền thống và hiện đại vào các dạng thuốc như nén , viên bao, viên nang.

Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Hoàng Minh Châu cb

Nxb. Giáo dục

2016

Tóm tắt

Cuốn sách" Công nghệ bào chế dược phẩm" là giáo trình của công nghệ sản xuất thuốc. Cuốn sách cung cấp những thông tin kiến thức tối thiểu về công nghệ bào chế dược phẩm, nguên lý hoạt động cũng như phạm vi ứng dụng trang thiết bị, máy móc đó và công nghệ bào chế dạng thuốc vối công nghệ kết hợp ứng dụng những phụ gia truyền thống và hiện đại vào các dạng thuốc như nén , viên bao, viên nang.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

+ Chương 1: Đại cương về công nghệ bào chế dược phẩm

+ Chương 2: Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất dược phẩm

+ Chương 3: Công nghệ bào chế một số dạng thuốc.

Trích dẫn

Hoàng Minh Châu cb. Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học , Nxb. Giáo dục, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Giáo trình Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩmGiáo trình Kỹ thuật Bao bì thực phẩm

Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Giáo trình Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Giáo trình Kỹ thuật Bao bì thực phẩm

Mã QR

Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:13 21/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình các mô hình ra quyết định

Thứ Ba, 14:10 21/02/2023

Kỹ thuật môi trường

Thứ Ba, 14:06 21/02/2023

会話に挑戦!中級前期からの日本語ロールプレイ = Thách thức hội thoại! Nhập vai tiếng Nhật tiền trung cấp

Thứ Ba, 14:03 21/02/2023

Giáo trình kỹ thuật cảm biến

Thứ Ba, 14:00 21/02/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 3

Thứ Ba, 13:53 21/02/2023