Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Những kiến thức trình bày trong sách này bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của Hóa sinh học, có nâng cao, đi sâu và cập nhật những thành tựu mới, đặc biệt là đối với một số nội dung có tính thời sự của hoá sinh học.

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Phạm Thị Trân Châu (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Những kiến thức trình bày trong sách này bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của Hóa sinh học, có nâng cao, đi sâu và cập nhật những thành tựu mới, đặc biệt là đối với một số nội dung có tính thời sự của hoá sinh học.

Nội dung sách bao gồm 8 chương:

Chương 1. Cấu trúc và chức năng của các Polysaccharide

Chương 2. Cấu trúc và chức năng của các Acid nuclcic

Chương 3. Cấu trúc và chức nầng của Prolein

Chương 4. Các chất xúc tác sinh học

Chương 5. Những nguyên Năng lượng sinh học

Chương 6. Quá trình phân giải và tổng hợp Saccharide

Chương 7. Quá trình phân giải và tổng hợp Acid nucleic

Chương 8. Quá trình phân giải và tổng hợp Protein.

Trích dẫn

Phạm Thị Trân Châu (ch.b). Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sốngQuản lý chất thải và biến đổi khí hậuChất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Mã QR

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:12 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Thứ Ba, 13:06 14/03/2023

Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Thứ Ba, 13:00 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Thứ Ba, 12:44 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1

Thứ Ba, 12:39 14/03/2023

Sản xuất và lắp ráp đường ống

Thứ Ba, 11:10 14/03/2023