Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Những kiến thức trình bày trong sách này bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của Hóa sinh học, có nâng cao, đi sâu và cập nhật những thành tựu mới, đặc biệt là đối với một số nội dung có tính thời sự của hoá sinh học.

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Phạm Thị Trân Châu (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Những kiến thức trình bày trong sách này bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của Hóa sinh học, có nâng cao, đi sâu và cập nhật những thành tựu mới, đặc biệt là đối với một số nội dung có tính thời sự của hoá sinh học.

Nội dung sách bao gồm 8 chương:

Chương 1. Cấu trúc và chức năng của các Polysaccharide

Chương 2. Cấu trúc và chức năng của các Acid nuclcic

Chương 3. Cấu trúc và chức nầng của Prolein

Chương 4. Các chất xúc tác sinh học

Chương 5. Những nguyên Năng lượng sinh học

Chương 6. Quá trình phân giải và tổng hợp Saccharide

Chương 7. Quá trình phân giải và tổng hợp Acid nucleic

Chương 8. Quá trình phân giải và tổng hợp Protein.

Trích dẫn

Phạm Thị Trân Châu (ch.b). Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sốngQuản lý chất thải và biến đổi khí hậuChất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Mã QR

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:12 14/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Thứ Ba, 13:06 14/03/2023

Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Thứ Ba, 13:00 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Thứ Ba, 12:44 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1

Thứ Ba, 12:39 14/03/2023

Sản xuất và lắp ráp đường ống

Thứ Ba, 11:10 14/03/2023

Video giới thiệu