Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Sách cung cấp nền tảng về chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng nước sông hồ, khả năng tự làm sạch, sự ảnh hưởng của nước thải với sông, hồ và cách quản lý.

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2004

Tóm tắt

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn.

Sách cung cấp nền tảng về chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng nước sông hồ, khả năng tự làm sạch, sự ảnh hưởng của nước thải với sông, hồ và cách quản lý.

Cuốn sách được dùng làm tài liêu tham khảo hấp dẫn và bố ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành hoá sinh, đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

Cuốn sách gồm bảy chương:

+ Chương 1. Chất lượng nước sông hồ và tiéu chuàn của nước sông hồ

+ Chương 2. Quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ

+ Chương 3. Chuyển hoá các chất ồ nhiễm trong sông hồ

+ Chương 4. Tự tàm sạch bằng phương pháp hồa sinh

+ Chương 5. Tự làm sạch nước sông hồ qua các quá trình hóa hục và sinh học

+ Chương 6. Tác dộng tố hợp của nước thúi qua su cưa thải bát kỳ ra sông hồ

+ Chương 7. Các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ. Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nướcQuy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thônTính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Mã QR

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Nội dung

  • Thứ Bảy, 16:41 11/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

テーマ別 上級で学ぶ日本語 - ワークブック = Tema Betsu Tiếng Nhật trình độ cao cấp - Workbook

Thứ Bảy, 16:32 11/03/2023

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải

Thứ Bảy, 16:32 11/03/2023

Một số phương pháp phân tích môi trường

Thứ Bảy, 16:17 11/03/2023

Marketing chiều sâu: 100 Chân lý marketing giúp bạn thành công= Meaningful Marketing

Thứ Bảy, 16:05 11/03/2023

Giáo trình con người và môi trường

Thứ Bảy, 16:05 11/03/2023