Một số phương pháp phân tích môi trường

Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường - Lê Đức nội dung gồm 2 phần chính: Phần 1: giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường. Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.

Một số phương pháp phân tích môi trường

Lê Đức (cb)

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội

2004

Tóm tắt

Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường - Lê Đức nội dung gồm 2 phần chính:

Phần 1: giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường.

Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1. Mở đầu

+ Chương 2. Độ chính xác và độ tin cậy của phép phân tích

+ Chương 3. Phương pháp trắc quang

+ Chương 4. Phương pháp điện hóa

+ Chương 5. Các phương pháp phân tich sắc kí

+ Chương 6. Phương pháp khối phổ

+ Chương 7. Các loại nước và các phương pháp phân tích nước

+ Chương 8. Phân tích khí

+ Chương 9. Phân tích đất.

Trích dẫn

Lê Đức (cb). Giáo trình Phân tích môi trường, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Một số phương pháp phân tích môi trườngQuy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thônTài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Một số phương pháp phân tích môi trường

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Mã QR

Một số phương pháp phân tích môi trường

Nội dung

  • Thứ Bảy, 16:17 11/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Marketing chiều sâu: 100 Chân lý marketing giúp bạn thành công= Meaningful Marketing

Thứ Bảy, 16:05 11/03/2023

Giáo trình con người và môi trường

Thứ Bảy, 16:05 11/03/2023

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

Thứ Bảy, 15:59 11/03/2023

Giáo trình nghiên cứu marketing

Thứ Bảy, 15:43 11/03/2023

Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Thứ Bảy, 15:41 11/03/2023