Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

Hiện nay, chúng ta còn thiếu rất nhiều các nghiên cứu cơ bản để xác định các thông số tính toán thiết kế của các công trình đơn vị trong công nghệ xử lý nước thải. Do vậy, trong tài liệu này có giới thiệu một số mô hình và phương pháp nghiên cứu để giúp sinh viên làm quen với cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, xác định các thông số tính toán thiết kế phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

Lâm Minh Triết ( ch.b)

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2014

Tóm tắt

Hiện nay, chúng ta còn thiếu rất nhiều các nghiên cứu cơ bản để xác định các thông số tính toán thiết kế của các công trình đơn vị trong công nghệ xử lý nước thải. Do vậy, trong tài liệu này có giới thiệu một số mô hình và phương pháp nghiên cứu để giúp sinh viên làm quen với cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, xác định các thông số tính toán thiết kế phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Một số khái niệm và thông số cơ ban phục vụ tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải.

+ Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm công nghệ xử lý nước thải.

+ Chương 3: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu đô thị 420.000 dân.tkttech.vn

+ Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho thị trấn 46.000 dân.

+ Chương 5: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư 6400 dân.

+ Chương 6: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu nghỉ mát 760 người.

+ Chương 7: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho một trung tâm giải trí.

+ Chương 8: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp.

+ Chương 9: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

+ Chương 10: Xử lý nước thải giết mổ gia súc.

+ Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất bột giấy – giấy.

+ Chương 12: Xử lý nước thải công nghiệp đường

+ Chương 13: Xử lý nước thải bằng công nghệ bùn hoạt tính từng mẻ ( SBR).

Trích dẫn

Lâm Minh Triết ( ch.b). Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình , Nxb. ĐHQG Tp. HCM, 2014.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệpQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt NamTính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Mã QR

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:59 11/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình nghiên cứu marketing

Thứ Bảy, 15:43 11/03/2023

Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Thứ Bảy, 15:41 11/03/2023

Quan trắc Chất lượng Môi trường

Thứ Bảy, 15:36 11/03/2023

Quản lý môi trường Phần chuyên đề

Thứ Bảy, 15:32 11/03/2023

新訂版 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 上級 = Tái bản mới Thực hành tiếng Nhật toàn diện theo chủ đề - Từ tìm chủ đề đến phát biểu - Trình độ cao cấp

Thứ Bảy, 15:29 11/03/2023