Quản lý môi trường Phần chuyên đề

Cuốn sách Quản lý môi trường Phần chuyên đề giới thiệu một cách tiếp cận mới đối với vấn đề đang rất được quan tâm, vấn đề "quản lý môi trường". Sách được viết theo lối "tổng quan khoa học", gồm rất nhiều trích dẫn, lập luận nhằm phục vụ cho việc tham khảo của các nhà nghiên cứu về môi trường, các cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học, Cao đăng, Trung cấp chuyên nghiệp,....

Quản lý môi trường Phần chuyên đề

Lê Huy Bá (cb)

Nxb. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2016

Tóm tắt

Cuốn sách Quản lý môi trường Phần chuyên đề giới thiệu một cách tiếp cận mới đối với vấn đề đang rất được quan tâm, vấn đề "quản lý môi trường". Sách được viết theo lối "tổng quan khoa học", gồm rất nhiều trích dẫn, lập luận nhằm phục vụ cho việc tham khảo của các nhà nghiên cứu về môi trường, các cán bộ giảng dạy và sinh viên Đại học, Cao đăng, Trung cấp chuyên nghiệp,....

Nội dung chính của cuốn sách gồm:

+ Chương mở đầu: Khái niệm quản trị môi trường;

+ Chương 1: Những vấn đề môi trường nóng bỏng và bàn về quản trị môi trường toàn cầu;

+ Chương 2: Một số phương pháp đánh giá kinh tế môi trường;

+ Chương 3: Quản trị hiểm họa và sự cố môi trường;

+ Chương 4: Quản trị môi trường bằng viễn thám và Gis;

+ Chương 5: Ô nhiễm nước ngầm và quản lý nước ngầm;

+ Chương 6: Năng lượng - Sự nan giải trong quản trị môi trường;

+ Chương 7: Ô nhiễm không khí đô thị - Những hậu quả và quản lý ;

+ Chương 8: Đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược;

+ Chương 9: Giám sát môi trường;

+ Chương 10: Ngăn ngừa ô nhiễm và quản lý môi trường theo hướng phát triển bền vững khu công nghiệp;

+ Chương 11: Luật pháp và các công cụ hành chính trong quản lý môi trường;

+ Chương 12: Hệ quản trị môi trường ISO 14000-LCA;

+ Chương 13: Quản lý môi trường khu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững;

+ Chương 14: Ngăn ngừa ô nghiễm công nghiệp;

+ Chương 15: Năng suất xanh;

+ Chương 16: Sản xuất sạch hơn;

+ Chương 17: Quy hoạch môi trường;

+ Chương 18: Quản lý lưu vực sông;

+ Chương 19: Quản trị sinh thái môi trường sông ngòi;

+ Chương 20: Quản trị môi trường ven biển;

+ Chương 21: Ô nhiễm vùng biển và vùng của sông - Biện pháp quản trị;

+ Chương 22: Quản trị sự thoái hóa môi trường đất;

+ Chương 23: Nhà nước và môi trường;

+ Chương 24: Quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt Nam.

Trích dẫn

Lê Huy Bá (cb). Quản lý môi trường Phần chuyên đề , Nxb. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Quản lý môi trường Phần chuyên đềQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt NamChemistry of petrochemical processes

Quản lý môi trường Phần chuyên đề

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Chemistry of petrochemical processes

Mã QR

Quản lý môi trường Phần chuyên đề

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:32 11/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

新訂版 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 上級 = Tái bản mới Thực hành tiếng Nhật toàn diện theo chủ đề - Từ tìm chủ đề đến phát biểu - Trình độ cao cấp

Thứ Bảy, 15:29 11/03/2023

Hóa học vô cơ Tập 3 Hoàng Nhâm

Thứ Bảy, 15:24 11/03/2023

テーマ別 上級で学ぶ日本語 教え方の手引き = Tema Betsu Tiếng Nhật trình độ cao cấp - Sổ tay cách giảng dạy 三訂版 = Tái bản lần 3

Thứ Bảy, 15:24 11/03/2023

Hóa học vô cơ Tập 2 Các kim loại điển hình

Thứ Bảy, 15:18 11/03/2023

Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học ( Sách dùng cho sinh viên các trường ĐH kỹ thuật)

Thứ Bảy, 15:08 11/03/2023