Quan trắc Chất lượng Môi trường

Giáo trình “Quan trắc Chất lượng Môi trường” nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình quan trắc các thành phần môi trường; các loại trạm trong hệ thống quan trắc môi trường; các chỉ tiêu, tần số, thời gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu và bảo quản mẫu; các cơ sở khoa học thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường; các phương pháp xử lý và quản lý số liệu; báo cáo và phổ biến thông tin; đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) trong quan trắc chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường.

Quan trắc Chất lượng Môi trường

Phạm Anh Đức (cb)

Nxb. Xây Dựng

2015

Tóm tắt

Giáo trình “Quan trắc Chất lượng Môi trường” nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình quan trắc các thành phần môi trường; các loại trạm trong hệ thống quan trắc môi trường; các chỉ tiêu, tần số, thời gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu và bảo quản mẫu; các cơ sở khoa học thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường; các phương pháp xử lý và quản lý số liệu; báo cáo và phổ biến thông tin; đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) trong quan trắc chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Các vấn đề chung

+ Chương 2: Quan trắc chất lượng nước

+ Chương 3: Quan trắc chất lượng không khí

+ Chương 4: Quan trắc chất lượng đất

+ Chương 5: Giới thiệu quan trắc chất lượng môi trường bằng phương pháp sinh học

+ Chương 6: Xử lí số liệu và quản lí dữ liệu

+ Chương 7: Báo cáo và phổ biến thông tin.

Trích dẫn

Phạm Anh Đức (cb). Quan trắc Chất lượng Môi trường, Nxb. Xây Dựng, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Quan trắc Chất lượng Môi trườngTổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vữngTính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Quan trắc Chất lượng Môi trường

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Mã QR

Quan trắc Chất lượng Môi trường

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:36 11/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý môi trường Phần chuyên đề

Thứ Bảy, 15:32 11/03/2023

新訂版 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 上級 = Tái bản mới Thực hành tiếng Nhật toàn diện theo chủ đề - Từ tìm chủ đề đến phát biểu - Trình độ cao cấp

Thứ Bảy, 15:29 11/03/2023

Hóa học vô cơ Tập 3 Hoàng Nhâm

Thứ Bảy, 15:24 11/03/2023

テーマ別 上級で学ぶ日本語 教え方の手引き = Tema Betsu Tiếng Nhật trình độ cao cấp - Sổ tay cách giảng dạy 三訂版 = Tái bản lần 3

Thứ Bảy, 15:24 11/03/2023

Hóa học vô cơ Tập 2 Các kim loại điển hình

Thứ Bảy, 15:18 11/03/2023