Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Cuốn sách “Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu” nhằm cung cấp những kiến thức chung nhất về chất thải, quán lý chất thải, khí hậu, biến đổi khỉ hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau; đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khỉ hậu.

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Phạm Tuấn Hùng (C.b)

Nxb. Xây dựng

2017

Tóm tắt

Cuốn sách “Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu” nhằm cung cấp những kiến thức chung nhất về chất thải, quán lý chất thải, khí hậu, biến đổi khỉ hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau; đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khỉ hậu. Cuốn sách này là tài liệu phục vụ cho những người hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải ran, nước thải và khí thải, là tài liệu học tập, tham khảo đoi với sinh viên, học viên cao học thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tang, Cấp thoát nước...

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1. Môi trường và quản lý môi trường

+ Chương 2. Chất thải và quản lý chất thải

+ Chương 3: Biến đổi khí hậu

+ Chương 4: Các giải pháp giảm thiểu KNK trong quản lý chất thải.

Trích dẫn

Phạm Tuấn Hùng (C.b). Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu, Nxb. Xây dựng, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậuQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt NamCác giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Mã QR

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:49 13/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Chế độ cắt gia công cơ khí

Thứ Hai, 11:34 13/03/2023

Professional Android 2 Application Development

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Giáo trình sức bền vật liệu

Thứ Hai, 11:13 13/03/2023

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Hai, 10:25 13/03/2023