Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo gồm những vấn đề cơ bản về môi trường, các công ước, điều ước quốc tế và các hệ thống quản lý về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm trang bị những kiến thức cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường để vượt qua các rào cản môi trường trong thương mại quốc tế thông qua việc tìm hiểu các quy định quốc tế về môi trường trong quá trình hội nhập, cũng như các quy định của Việt Nam trong Luật bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Bùi Hữu Đạo, Đặng Xuân Hoan, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Khánh Quyền

Nxb. Công thương

2010

Tóm tắt

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo gồm những vấn đề cơ bản về môi trường, các công ước, điều ước quốc tế và các hệ thống quản lý về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm trang bị những kiến thức cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường để vượt qua các rào cản môi trường trong thương mại quốc tế thông qua việc tìm hiểu các quy định quốc tế về môi trường trong quá trình hội nhập, cũng như các quy định của Việt Nam trong Luật bảo vệ môi trường.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về môi trường

+ Chương 2: Hiệu ứng nhà kính và vấn đề biến đổi khí hậu

+ Chương 3: Các dạng ô nhiễm môi trường

+ Chương 4: Quản lý môi trường

+ Chương 5: Các công ước quốc tế về môi trường

+ Chương 6: Hệ thống tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp.

+ Chương 7: Mối quan hệ giữa thương mại môi trường và nguyên nhân gây suy thoái môi trường

+ Chương 8: Một số quy định và tiêu chuẩn môi trường

+ Chương 9: Các vấn đề về môi trường quốc tế

+ Chương 10: Các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt rào cản môi trường trong thương mại quốc tế.

Trích dẫn

Bùi Hữu Đạo, Đặng Xuân Hoan, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Khánh Quyền. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường, Nxb. Công thương, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trườngCông nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh họcTài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Mã QR

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình sức bền vật liệu

Thứ Hai, 11:13 13/03/2023

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Hai, 10:25 13/03/2023

Máy búa và máy ép thủy lực

Thứ Hai, 09:37 13/03/2023

Professional JavaScript for Web Developers

Chủ Nhật, 14:38 12/03/2023

Interactive Computer Graphics (6th Edition)

Chủ Nhật, 14:09 12/03/2023