Giáo trình sức bền vật liệu

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng phục vụ cho các môn học chuyên ngành trong các lĩnh vực cơ khí và xây dựng.

Giáo trình sức bền vật liệu

Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Sức bền vật liệu là môn khoa học kỹ thuật cơ sở quan trọng trong chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật như cơ khí, xây dựng, giao thông thủy lợi…. Mục đích của môn học là nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng phục vụ cho các môn học chuyên ngành trong các lĩnh vực cơ khí và xây dựng.

Cuốn sách được biên soạn theo đề cương chương trình giảng dạy môn học “Sức bền vật liệu” của trường ĐHCN Hà Nội. Nội dung của cuốn sách được viết chủ yếu dựa vào các giáo trình sức bền vật liệu đã được biên soạn trước đây cunngx như kinh nghiệm giảng dạy của tác giả. Tác giả đã lược bỏ bớ những vấn đề không quan trọng, nhấn mạnh những vấn đề nghiên cứu chuyên sâu với mục đích làm cho nội dung cuốn sách cô đọng nhất.

Nội dung của cuốn sách :

- Chương 1: Các khái niệm mở đầu.

- Chương 2: Kéo ( Nén) đúc tâm

- Chương 3: Trạng thái ứng suất và các thuyết bền.

- Chương 4: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

- Chương 5: Xoắn thuần túy thanh thẳng

- Chương 6: Uốn ngang phẳng thanh thẳng.

- Chương 7: Thanh chịu lực phức tạp.

- Chương 8: Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm.

- Chương 9: Tính độ bền khi ứng suất biến đổi.

- Chương 10: Tải trọng động

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thu Hường. Giáo trình sức bền vật liệu, Giáo dục Việt Nam, 2011

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình sức bền vật liệuGiáo trình phayKỹ thuật tiện

Giáo trình sức bền vật liệu

Giáo trình Phay

Kỹ thuật tiện

Mã QR

Giáo trình sức bền vật liệu

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:13 13/03/2023