Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Gồm các văn bản, nghị quyết liên quan tới giáo dục đại học như: Đổi mới quản lí giáo dục, phát triển hệ thống quản lí giáo dục, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, những quy chế giáo dục xếp theo thứ tự bậc đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ cũng như việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2010

Tóm tắt

Cùng với quá trình đổi mới của đất nước, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đã có nhiều đổi mới, đạt được một số kết quả quan trọng, là nơi cung cấp chủ yếu nguồn nhân lực trình độ cao cho hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Sách được cấu trúc như sau: Ngoài hai văn bản Nghị quyết 05/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ giảo dục và đào tạo và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình hành động triển khai nghị quyết số 05. Sách còn đăng tải các Nghị quyết của Quốc Hội, các Báo cáo, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề liên quan tới Giáo dục đại học sẽ được sắp xếp theo thứ bậc đào tạo: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và cuối cùng là hai thông thư về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Trích dẫn

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. Giáo dục, 2010

Bộ sưu tập

Giáo dục

Tài liệu liên quan

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giảo pháp quan trọng, hữu ích và cần thiếtĐổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiếtĐổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Mã QR

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:53 06/12/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Thứ Hai, 10:40 06/12/2021

Ngữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Chủ Nhật, 15:51 05/12/2021

Đố vui khoa học Luyện trí thông minh

Chủ Nhật, 10:22 05/12/2021

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Thứ Năm, 13:05 02/12/2021

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Thứ Tư, 19:58 01/12/2021