Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Tài liệu được xuất bản nhằm phục vụ cho đối tượng là học sinh/ sinh viên 15 trường trọng điểm của Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, người lao động, những người làm công tác giới thiệu việc làm sẽ có những thông tin tham khảo để bổ sung cho việc lựa chọn nghề nghiệp và đào tạo của mình.

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Mạc Văn Tiến

Khoa học kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Khái quát về nghề nghiệp và việc làm. Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên hiện nay. Những vấn đề về việc làm, người thất nghiệp, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật. Hướng dẫn hồ sơ tìm việc, tuyển dụng. Địa chỉ các trường dạy nghề

Nội dung của cuốn tài liệu gồm 7 phần:

- Phần 1: Khái quát về nghề nghiệp và việc làm

- Phần 2: Định hướng nghề nghiệp

- Phần 3: Việc làm

- Phần 4: Tìm việc làm

- Phần 5: Hoạt động hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

- Phần 6: Tư liệu tham khảo

- Phần 7: Phụ lục

Trích dẫn

Mạc Văn Tiến. Định hướng nghề nghiệp và việc làm. Khoa học kỹ thuật, 2008

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Định hướng nghề nghiệp và việc làmQuản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanhĐông Bắc Á - Những vấn đề kinh tế nổi bật (2011-2020) : = Economic focus issues in northeast Asian area through
Định hướng nghề nghiệp và việc làmQuản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanhĐông Bắc Á - Những vấn đề kinh tế nổi bật (2011-2020) : = Economic focus issues in northeast Asian area through

Mã QR

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:40 06/12/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ngữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Chủ Nhật, 15:51 05/12/2021

Đố vui khoa học Luyện trí thông minh

Chủ Nhật, 10:22 05/12/2021

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Thứ Năm, 13:05 02/12/2021

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Thứ Tư, 19:58 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2002)

Thứ Tư, 19:50 01/12/2021

Video giới thiệu