Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Giới động vật là một thành phần tất yếu cảu sinh giới. Chúng rất đa dạng phong phú và phân bố rộng rãi trong sinh quyển của Trái đất, nới mà có cả con người chúng ta đang sống

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Hà Đình Đức

Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Giới động vật là một thành phần tất yếu cảu sinh giới. Chúng rất đa dạng phong phú và phân bố rộng rãi trong sinh quyển của Trái đất, nới mà có cả con người chúng ta đang sống. Giới động vật giữ vai rất quan trọng trong tự nhiên cũng như trong cuộc sống của con người.

Nội dung chính của giáo trình nhằm giới thiệu các đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan liên quan chặt chẽ với chức năng và thích nghi với môi trường sống của các lớp động vật.

+ Chương 1: Động vật hậu khẩu nhỏ: ngành hàm tơ và ngành nửa dây sống

+ Chương 2: Ngành có dây sống Chordata: Tổ tiên và tiến hóa, đặc điểm chung, có dây sống nguyên thủy

+ Chương 3: Động vật có xương sống ở nước

+ Chương 4: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp lưỡng cư

+ Chương 5: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp bò sát

+ Chương 6: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp chim

+ Chương 7: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp thú

Trích dẫn

Hà Đình Đức. Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng. Khoa học và Kỹ thuật, 2008

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳngBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 2Bách khoa tri thức gia đình trong cuộc sống hiện đại
Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳngBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học và kỹ thuật Phần IIBách khoa tri thức gia định trong cuộc sống hiện đại

Mã QR

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:05 02/12/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Thứ Tư, 19:58 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2002)

Thứ Tư, 19:50 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

Thứ Tư, 19:27 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Tư, 19:10 01/12/2021

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2

Thứ Tư, 00:00 01/12/2021