Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Giới động vật là một thành phần tất yếu cảu sinh giới. Chúng rất đa dạng phong phú và phân bố rộng rãi trong sinh quyển của Trái đất, nới mà có cả con người chúng ta đang sống

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Hà Đình Đức

Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Giới động vật là một thành phần tất yếu cảu sinh giới. Chúng rất đa dạng phong phú và phân bố rộng rãi trong sinh quyển của Trái đất, nới mà có cả con người chúng ta đang sống. Giới động vật giữ vai rất quan trọng trong tự nhiên cũng như trong cuộc sống của con người.

Nội dung chính của giáo trình nhằm giới thiệu các đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan liên quan chặt chẽ với chức năng và thích nghi với môi trường sống của các lớp động vật.

+ Chương 1: Động vật hậu khẩu nhỏ: ngành hàm tơ và ngành nửa dây sống

+ Chương 2: Ngành có dây sống Chordata: Tổ tiên và tiến hóa, đặc điểm chung, có dây sống nguyên thủy

+ Chương 3: Động vật có xương sống ở nước

+ Chương 4: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp lưỡng cư

+ Chương 5: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp bò sát

+ Chương 6: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp chim

+ Chương 7: Động vật có xương sống ở cạn: Lớp thú

Trích dẫn

Hà Đình Đức. Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng. Khoa học và Kỹ thuật, 2008

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳngBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 2Bách khoa tri thức gia đình trong cuộc sống hiện đại
Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳngBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học và kỹ thuật Phần IIBách khoa tri thức gia định trong cuộc sống hiện đại

Mã QR

Động vật có xương sống : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp... các trường đại học, cao đẳng

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:05 02/12/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2009)

Thứ Tư, 19:58 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2002)

Thứ Tư, 19:50 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

Thứ Tư, 19:27 01/12/2021

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Tư, 19:10 01/12/2021

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2

Thứ Tư, 00:00 01/12/2021

Video giới thiệu