Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ NHẬT BẢN (7220209)

まるごと 日本の言葉と文化 中級1 B1 = Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Trung cấp 1 B1まるごと 日本の言葉と文化 中級2 B1 = Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Trung cấp 2 B1日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Hán tự日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Đọc hiểu
まるごと 日本の言葉と文化 中級1 B1 = Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Trung cấp 1 B1まるごと 日本の言葉と文化 中級2 B1 = Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Trung cấp 2 B1日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Hán tự日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Đọc hiểu
日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Ngữ pháp日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Nghe hiểu日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Từ vựng日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Hán tự
日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Ngữ pháp日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Nghe hiểu日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Từ vựng日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Hán tự
日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Nghe hiểu日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading Comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Đọc hiểu日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Ngữ pháp日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Từ vựng
日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Nghe hiểu日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading Comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Đọc hiểu日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Ngữ pháp日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Từ vựng
Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 Hán tự (bản tiếng Việt)Minna no Nihongo Tiếng Nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 bản tiếng NhậtMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 tổng hợp các bài tập chủ điểmMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm
Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 Hán tự (bản tiếng Việt)Minna no Nihongo Tiếng Nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 bản tiếng NhậtMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 tổng hợp các bài tập chủ điểmMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm
Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 Hán tự bản tiếng ViệtMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 bản dịch và giải thích ngữ pháp - tiếng ViệtMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 (25 bài luyện nghe)Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 viết - nhớ các mẫu câu
Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 Hán tự bản tiếng Việt.Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 bản dịch và giải thích ngữ pháp - tiếng ViệtMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 (25 bài luyện nghe)Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 viết - nhớ các mẫu câu.
日本の伝統文化5: 茶と花 =Văn hóa truyền thống Nhật Bản 5:Trà và hoa日本の伝統文化6: 武道 =Văn hóa truyền thống Nhật Bản 6: Võ thuật仕事が速いのにミスしない人は、何をして =Nếu bạn làm việc nhanh chóng nhưng không mắc sai lầm, bạn sẽ làm gì?あたらしい着物の教科書 = Sách giáo khoa về kimono mới
日本の伝統文化5: 茶と花 =Văn hóa truyền thống Nhật Bản 5:Trà và hoa日本の伝統文化6: 武道 =Văn hóa truyền thống Nhật Bản 6: Võ thuật仕事が速いのにミスしない人は、何をして =Nếu bạn làm việc nhanh chóng nhưng không mắc sai lầm, bạn sẽ làm gì?あたらしい着物の教科書 = Sách giáo khoa về kimono mới
大学と社会をつなぐライティング教育 =Giáo dục kết nối trường đại học và xã hộiMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 bản dịch và giải thich ngữ pháp - tiếng Việt Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 viết - nhớ các mẫu câuMinna no Nihongo Tiếng Nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 bản tiếng Nhật
大学と社会をつなぐライティング教育 =Giáo dục kết nối trường đại học và xã hộiMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 bản dịch và giải thích ngữ pháp - tiếng ViệtMinna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 viết - nhớ các mẫu câuMinna no Nihongo Tiếng Nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 bản tiếng Nhật Minna no Nihongo
しごとの日本語 FOR BEGINNERS 会話編 = Tiếng Nhật trong công việc cho người mới bắt đầu Hội thoại' みんなの日本語 初級II 第2版 漢字 ベトナム語版 = Hán tự bản tiếng Việt1回で合格!日本語能力試験N2文法 = Vượt qua một lần! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 Ngữ pháp知っていますか 日本のこと -学ぼう 話そう 日本事情- 【2020年版】= Bạn có biết Chuyện về Nhật Bản - Cùng học cùng nói hoàn cảnh Nhật Bản
しごとの日本語 FOR BEGINNERS 会話編 = Tiếng Nhật trong công việc cho người mới bắt đầu Hội thoại'みんなの日本語 初級II 第2版 漢字 ベトナム語版 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: Hán tự bản Tiếng Việt1回で合格!日本語能力試験N2文法 = Vượt qua một lần! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 Ngữ pháp知っていますか 日本のこと -学ぼう 話そう 日本事情- 【2020年版】= Bạn có biết? Chuyện về Nhật Bản - Cùng học cùng nói hoàn cảnh Nhật Bản
小説 ミラーさん -みんなの日本語初級シリーズ = Tiểu thuyết về Mike - Series Minna No Nihongo sơ cấpレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル2 vol.2 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 2 vol.2 - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル1 vol.3 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 1 vol.3 - Kèm CDShadowing日本語を話そう!中~上級編インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 = Shawing Hãy nói tiếng Nhật! Phiên bản trung cấp - nâng cao Phiên bản dịch tiếng In nesia / Thái / Việt
小説 ミラーさん -みんなの日本語初級シリーズ = Tiểu thuyết về Mike - Series Minna No Nihongo sơ cấpレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル2 vol.2 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 2 vol.2 - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル1 vol.3 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 1 vol.3 - Kèm CDShadowing日本語を話そう!中~上級編インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 = Shawing Hãy nói tiếng Nhật! Phiên bản trung cấp - nâng cao Phiên bản dịch tiếng In nesia / Thái / Việt
上級・超級日本語学習者のための 考える語彙・漢字 超級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển sau cao cấp上級・超級日本語学習者のための 考える漢字・語彙 上級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển cao cấp学ぼう! にほんご 中級 = Học tiếng Nhật trung cấpレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル3 vol.1 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 3 vol.1 - Kèm CD
上級・超級日本語学習者のための 考える語彙・漢字 超級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển sau cao cấp上級・超級日本語学習者のための 考える漢字・語彙 上級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển cao cấp学ぼう! にほんご 中級 = Học tiếng Nhật trung cấpレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル3 vol.1 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 3 vol.1 - Kèm CD
レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル3 vol.2 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 3 vol.2 - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル2 vol.1 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 2 vol.1 - Kèm CDMinna no Nihongo Shokyu 1 Honsatsu (Everyone's Japanese Beginner 1 Textbook) 2nd Edition = Giáo trình tiếng Nhật cho người mới bắt đầu 1 - dành cho mọi người新明解日本語アクセント辞典 = Từ điển trọng âm tiếng Nhật
レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル3 vol.2 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 3 vol.2 - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル2 vol.1 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 2 vol.1 - Kèm CDMinna no Nihongo Shokyu 1 Honsatsu (Everyone's Japanese Beginner 1 Textbook) 2nd Edition = Giáo trình tiếng Nhật cho người mới bắt đầu 1 - dành cho mọi người新明解日本語アクセント辞典 = Từ điển trọng âm tiếng Nhật
Minna no Nihongo Shokyu 2 Honsatsu (Everyone's Japanese Elementary 1 Textbook) 2nd Edition = Giáo trình tiếng Nhật cho người mới bắt đầu 2 - dành cho mọi người学ぼう! にほんご 中上級 漢字練習帳 (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) = Cùng học tiếng Nhật! Quyển luyện tập Hán tự trình độ trung cao cấp (Luyện thi JLPT N1/NAT-TEST1)レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.3 (にほんごよむよむ文庫) - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ Cấp độ 0 vol.3 (Nihongo Yomu Yomu Bunko) - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.2 (にほんごよむよむ文庫) - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ Cấp độ 0 vol.2 (Nihongo Yomu Yomu Bunko) - Kèm CD
Minna no Nihongo Shokyu 2 Honsatsu (Everyone's Japanese Elementary 1 Textbook) 2nd Edition = Giáo trình tiếng Nhật cho người mới bắt đầu 2 - dành cho mọi người学ぼう! にほんご 中上級 漢字練習帳 (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) = Cùng học tiếng Nhật! Quyển luyện tập Hán tự trình độ trung cao cấp (Luyện thi JLPT N1/NAT-TEST1)レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.3 (にほんごよむよむ文庫) - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ Cấp độ 0 vol.3 (Nihongo Yomu Yomu Bunko) - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.2 (にほんごよむよむ文庫) - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ Cấp độ 0 vol.2 (Nihongo Yomu Yomu Bunko) - Kèm CD
レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1(にほんごよむよむ文庫) - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ Cấp độ 0 vol.1 (Nihongo Yomu Yomu Bunko) - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー レベル2 vol.3 にほんごよむよむ文庫 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 2 vol.3 - Kèm CDShadowing日本語を話そう!初~中級編 = Shawing Hãy nói tiếng Nhật! Phiên bản mới bắt đầu đến trung cấp書くことを教える=Dạy viết
レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1(にほんごよむよむ文庫) - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ Cấp độ 0 vol.1 (Nihongo Yomu Yomu Bunko) - Kèm CDレベル別日本語多読ライブラリー レベル2 vol.3 にほんごよむよむ文庫 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 2 vol.3 - Kèm CDShadowing日本語を話そう!初~中級編 = Shawing Hãy nói tiếng Nhật! Phiên bản mới bắt đầu đến trung cấp書くことを教える=Dạy viết
1回で合格!日本語能力試験N2 漢字 = Vượt qua một lần! Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 Kanji日本文化を読む―上級学習者向け日本語教材 = Đọc về văn hóa Nhật Bản: Giáo trình tiếng Nhật cho trình độ cao cấpみんなの日本語中級1翻訳・文法解説ベトナム語版 = Tiếng Nhật trung cấp cho mọi người 1 Bản dịch / Giải thích ngữ pháp Phiên bản tiếng Việt日本文化を読むCD2枚付き=Đọc văn hóa Nhật Bản với 2 CD
1回で合格!日本語能力試験N2 漢字 = Vượt qua một lần! Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 Kanji
日本文化を読む―上級学習者向け日本語教材 = Đọc về văn hóa Nhật Bản: Giáo trình tiếng Nhật cho trình độ cao cấp
みんなの日本語中級1翻訳・文法解説ベトナム語版 = Tiếng Nhật trung cấp cho mọi người 1 Bản dịch / Giải thích ngữ pháp Phiên bản tiếng Việt日本文化を読むCD2枚付き=Đọc văn hóa Nhật Bản với 2 CD ( Phiên bản năm 2018)
やさしい日本語のしくみ改訂版 日本語学の基本 = Cơ chế tiếng Nhật Bản sửa đổi dễ dàng Khái niệm cơ bản về Nghiên cứu Nhật Bản留学生のための日本事情入門 改訂版 = Giới thiệu về các vấn đề Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế Phiên bản sửa đổi留学生のためのここが大切文章表現のルー = Đây là một cách diễn đạt văn bản quan trọng đối với sinh viên quốc tếホテル概論 = Tổng quan về khách sạn
やさしい日本語のしくみ改訂版 日本語学の基本 = Cơ chế tiếng Nhật Bản sửa đổi dễ dàng Khái niệm cơ bản về Nghiên cứu Nhật Bản留学生のための日本事情入門 改訂版 = Giới thiệu về các vấn đề Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế Phiên bản sửa đổi留学生のためのここが大切文章表現のルー = Đây là một cách diễn đạt văn bản quan trọng đối với sinh viên quốc tếホテル概論 = Tổng quan về khách sạn (haui.edu.vn)