Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Nội dung giáo trình bao gồm: Chất lượng - những khái niệm cơ bản, kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm định thuộc tính, lấy mẫu kiểm định biến số, kiểm soát quá trình bằng thống kê, phân tích năng lực quá trình, kiểm đồ biến số, kiểm đồ thuộc tính, một số kỹ thuật kiểm soát quá trình.

Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Nguyễn Như Phong

ĐHQG Tp. HCM

2016

Tóm tắt

Giáo trình Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nói riêng và sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm đến chất lượng nói chung. Cuốn sách được viết với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về kiểm soát chất lượng sử dụng các phương pháp thống kê.

Chương 1: Chất lượng những khái niệm cơ bản

Chương 2: Kiểm soát chất lượng

Chương 3: Lấy mẫu kiểm định thuộc tính

Chương 4: Lấy mẫu kiểm định biến số

Chương 5: Kiểm soát quá trình bằng thống kê

Chương 6: Phân tích năng lực quá trình

Chương 7: Kiểm đồ biến số

Chương 8: Kiểm đồ thuộc tính

Chương 9: Một số kỹ thuật kiểm soát quá trình

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. ĐHQG Tp. HCM,2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê Bài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadVận trù ngẫu nhiên
Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kêBài tập vẽ kỹ thuật hướng dẫn và bài giải có ứng dụng AutocadVận trù ngẫu nhiên

Mã QR

Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:44 23/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Automotive Software Architectures: An Introduction

Thứ Năm, 09:31 23/02/2023

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Năm, 09:20 23/02/2023

Built For Growth:How Builder Personality Shapes Your Business Your Team and Your Ability to Win

Thứ Năm, 08:53 23/02/2023

Blue ocean strategy how to create uncontested market space and make the competition irrelevant

Thứ Năm, 08:43 23/02/2023

C# in Depth - 3rd Edition

Thứ Năm, 08:38 23/02/2023

Video giới thiệu