Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Nội dung cuốn giáo trình đề cập: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và hệ thống dẫn động; Tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc, và các chi tiết kết cấu cụ thể vỏ, khung và bệ máy...

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Nguyễn Đắc Lộc (ch.b)

Khoa học kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Thiết kế đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy trong các trường đại học kỹ thuật. Đồ án công nghệ chế tạo máy giúp cho sinh viên các năm cuối hệ thống lại kiến thức thu nhận được từ các bài giảng, bài tập thực hành, hình thành cho họ khả năng làm việc độc lập, làm quen với các nhiệm vụ thường ngày của một kỹ sư trước khi ra trường.

Đồ án công nghệ chế tạo máy là một bài tập tổng hợp, vì vậy sinh viên sẽ có điều kiện hoàn thiện khả năng sử dụng tài liệu, các loại sổ tay, bảng biểu tiêu chuẩn, phối hợp chúng với các bài toán kỹ thuật và tổ chức xuất hiện khi thiết kế công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm; ứng dụng kỹ thuật mới vào các quá trình công nghệ gia công.

Nội dung cuốn giáo trình đề cập: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và hệ thống dẫn động; Tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc, và các chi tiết kết cấu cụ thể vỏ, khung và bệ máy...

Giáo trình làm tài liệu học tập, giảng dạy cho sinh viên các trường khối kỹ thuật.

Trích dẫn

Nguyễn Đắc Lộc (ch.b). Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy. Khoa học kỹ thuật, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Mã QR

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:20 23/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Built For Growth:How Builder Personality Shapes Your Business Your Team and Your Ability to Win

Thứ Năm, 08:53 23/02/2023

Blue ocean strategy how to create uncontested market space and make the competition irrelevant

Thứ Năm, 08:43 23/02/2023

C# in Depth - 3rd Edition

Thứ Năm, 08:38 23/02/2023

Being the Boss: the 3 Imperatives for becoming a Great Leader

Thứ Năm, 08:34 23/02/2023

Armstrong's handbook of human resource management practice

Thứ Năm, 08:26 23/02/2023