Vận trù ngẫu nhiên

Nội dung bao gồm: Vận trù ngẫu nhiên, ra quyết định ngẫu nhiên, lý thuyết trò chơi, đưa ra quyết định tái sinh, mô hình markov rời rạc, mô hình quyết định markov liên tục, mô hình sắp hàng, ra quyết định sắp hàng.

Vận trù ngẫu nhiên

Nguyễn Như Phong

ĐHQG Tp. HCM

2015

Tóm tắt

Vận trù ngẫu nhiên được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường ngẫu nhiên. Vận trù ngẫu nhiên dựa vào các mô hình ngẫu nhiên như mô hình trò chơi, mô hình Poissson, mô hình tái sinh, mô hình Markov, mô hình sắp hàng để ra quyết định với các bài toán

Vận trù ngẫu nhiên gồm 9 chương:

Chương 1: Vận trù ngẫu nhiên

Chương 2: Ra quyết định ngẫu nhiên

Chương 3: Lý thuyết trò chơi

Chương 4: Ra quyết định tái sinh

Chương 5: Mô hình MARKOV rời rạc

Chương 6: Mô hình quyết định MARKOV

Chương 7: Mô hình MARKOV liên tục

Chương 8: Mô hình sắp hàng

Chương 9: Ra quyết định sắp hàng.

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Vận trù ngẫu nhiên. ĐHQG Tp. HCM, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ Khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vận trù ngẫu nhiênCông nghệ CNCGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy
Vận trù ngẫu nhiênCông nghệ CNCGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Mã QR

Vận trù ngẫu nhiên

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:43 25/10/2022