Vận trù ngẫu nhiên

Nội dung bao gồm: Vận trù ngẫu nhiên, ra quyết định ngẫu nhiên, lý thuyết trò chơi, đưa ra quyết định tái sinh, mô hình markov rời rạc, mô hình quyết định markov liên tục, mô hình sắp hàng, ra quyết định sắp hàng.

Vận trù ngẫu nhiên

Nguyễn Như Phong

ĐHQG Tp. HCM

2015

Tóm tắt

Vận trù ngẫu nhiên được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường ngẫu nhiên. Vận trù ngẫu nhiên dựa vào các mô hình ngẫu nhiên như mô hình trò chơi, mô hình Poissson, mô hình tái sinh, mô hình Markov, mô hình sắp hàng để ra quyết định với các bài toán

Vận trù ngẫu nhiên gồm 9 chương:

Chương 1: Vận trù ngẫu nhiên

Chương 2: Ra quyết định ngẫu nhiên

Chương 3: Lý thuyết trò chơi

Chương 4: Ra quyết định tái sinh

Chương 5: Mô hình MARKOV rời rạc

Chương 6: Mô hình quyết định MARKOV

Chương 7: Mô hình MARKOV liên tục

Chương 8: Mô hình sắp hàng

Chương 9: Ra quyết định sắp hàng.

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Vận trù ngẫu nhiên. ĐHQG Tp. HCM, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ Khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vận trù ngẫu nhiênCông nghệ CNCGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy
Vận trù ngẫu nhiênCông nghệ CNCGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Mã QR

Vận trù ngẫu nhiên

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:43 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Software Quality Assurance: From Theory to Implementation

Thứ Ba, 08:39 25/10/2022

Nutraceuticals

Thứ Ba, 08:33 25/10/2022

Tiểu thuyết: Vùng trời - Tập 2

Thứ Ba, 08:26 25/10/2022

Marketing: The Core

Thứ Ba, 08:24 25/10/2022

Career Paths: Software Engineering

Thứ Ba, 08:23 25/10/2022