Career Paths: Software Engineering

Career Paths: Computer Engineering is a new educational resource for computer engineering professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing.

Career Paths: Software Engineering

Virginia Evans, Jenny Dooley, Erico Pontelli

Express Publishing

2014

Abstract

Career Paths: Computer Engineering addresses topics including working with numbers, computer accessories, computer hardware, writing software and operating systems. The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary and listening skills and leads students through written and oral production. Included Features A variety of realistic reading passages Career-specific dialogues 45 reading and listening comprehension checks Over 400 vocabulary terms and phrases Guided speaking and writing exercises Complete glossary of terms and phrases The Teacher´s Guide contains detailed lesson plans, a full answer key and audio scripts. The A udio CDs contain all recorded material. Books 1-3 of Career Paths: Agriculture Engineering are rated for the Common European Framework of Reference for Languages at A1, A2 and B1 respectively.

Citation

Virginia Evans, Jenny Dooley, Erico Pontelli. Career Paths: Software Engineering. Express Publishing, 2014

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Career Paths: Software EngineeringSoftware engineering. Ninth editionObject-Oriented and Classical Software Engineering 6th Edition
Career Paths: Software EngineeringSoftware engineering. Ninth editionObject-Oriented and Classical Software Engineering 6th Edition

QR code

Career Paths: Software Engineering

Content

  • Thứ Ba, 08:23 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Microeconomics

Thứ Ba, 08:13 25/10/2022

Refactoring: Improving the design of existing code

Thứ Ba, 08:12 25/10/2022

20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge

Thứ Ba, 08:01 25/10/2022

Tiểu thuyết: Vùng trời - Tập 1

Thứ Ba, 07:46 25/10/2022

日本語教師のための実践・漢字指導 = Thực hành và hướng dẫn kanji cho giáo viên Nhật Bản

Thứ Hai, 23:32 24/10/2022