Automotive Software Architectures: An Introduction

Automotive Software Architectures: An Introduction introduces the concept of software architecture as one of the cornerstones of software in modern cars. Following a historical overview of the evolution of software in modern cars and a discussion of the main challenges driving that evolution.

Automotive Software Architectures: An Introduction

Staron, Miroslaw

Springer

2021

Abstract

Automotive Software Architectures: An Introduction introduces the concept of software architecture as one of the cornerstones of software in modern cars. Following a historical overview of the evolution of software in modern cars and a discussion of the main challenges driving that evolution.

The contents of the book include 10 chapters:

+ Chapter 1: Introduction

+ Chapter 2: Software architectures

+ Chapter 3: Automotive Software Development

+ Chapter 4: AUTOSAR Standard

+ Chapter 5: Detailed Design of Automotive Software

+ Chapter 6: Evaluation of Automotive Software Architectures

+ Chapter 7: Metrics for Software Design and Architectures

+ Chapter 8: Functional Safety of Automotive Software

+ Chapter 9: Current Trends in Automotive Software Architectures

+ Chapter 10: Summary.

Citation

Staron, Miroslaw. Automotive Software Architectures: An Introduction. Springer, 2021.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ ô tô

Related document

Automotive Software Architectures: An IntroductionAutomotive control systemsBasic electronics theory and practice

Automotive Software Architectures: An Introduction

Automotive control systemsBasic electronics theory and practice

QR code

Automotive Software Architectures: An Introduction

Content

  • Thứ Năm, 09:31 23/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Năm, 09:20 23/02/2023

Built For Growth:How Builder Personality Shapes Your Business Your Team and Your Ability to Win

Thứ Năm, 08:53 23/02/2023

Blue ocean strategy how to create uncontested market space and make the competition irrelevant

Thứ Năm, 08:43 23/02/2023

C# in Depth - 3rd Edition

Thứ Năm, 08:38 23/02/2023

Being the Boss: the 3 Imperatives for becoming a Great Leader

Thứ Năm, 08:34 23/02/2023