Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình

Tác giả nêu một số bài toán hình học họa hình hay đã sưu tầm được trong quá trình giảng dạy môn học , nhằm cung cấp tài liệu cho sinh viên, các lớp bồi dưỡng cho sinh viên giỏi và sinh viên các lớp trên Đại học sau khi đã học xong phần lý thuyết tương ứng về mặt bậc hai, các phép biến hình

Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình

Phạm Văn Nhuần

Giáo dục

2003

Tóm tắt

Một bài tập hình học họa hình suy cho cùng là một bài toán hình học không gian được giải bằng đồ họa. Để giải được bài toán này, trước tiên phải tìm được cách giải trong không gian để vạch ra các bước dựng hình cần thiết, sau đó mới dùng phương pháp hình học họa hình để thực hiện các bước dựng hình đó trên đồ thức.
Trong cuốn sách "Cách Giải Một Số Bài Toán Nâng Cao Trong Hình Học Họa Hình" này, tác giả nêu một số bài toán hình học họa hình hay đã sưu tầm được trong quá trình giảng dạy môn học , nhằm cung cấp tài liệu cho sinh viên, các lớp bồi dưỡng cho sinh viên giỏi và sinh viên các lớp trên Đại học sau khi đã học xong phần lý thuyết tương ứng về mặt bậc hai, các phép biến hình.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần 1: Một vài nhận xét trước khi giải toán.

- Phần 2: Toán về phép chiếu xuyên tâm

- Phần 3: Một vài mệnh đề cơ bản về mặt phẳng và đường thẳng.

- Phần 4: Một số bài toán tổng hợp.

- Phần 5: Toán về các phép xoay và gặp

- Phần 6: Nhắc lại một số định lý và ứng dụng khi giải toán

- Phần 7: Toanc hưa giải.

Trích dẫn

Phạm Văn Nhuần. Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình, Giáo dục, 2003

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình Phạm Văn NhuầnMatlab for engineers (Fourth edition)Pneumatic controls

Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình

Matlab for engineers (Fourth edition)

Pneumatic controls

Mã QR

Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:24 13/03/2023