Sustainable Energy Technologies

The world must move toward a more sustainable energy future, and the development of technologies that facilitate this for transport, heating, and power systems is crucial. This journal encourages papers on any aspect and scale of technologies for energy generation and/or utilization that decrease …

Sustainable Energy Technologies

Eduardo RonconMejia

Taylo & Francis

2017

Abstract

1. Introduction

2. Solar and Geothermal Energies Are Sustainable; Nuclear Power Is Not

3. Renewables—The Politics and Economics Behind Them

4. The Constructal Design Applied to Renewable Energy Systems

5. Integration of Renewable Energy Technologies in Buildings and Cities

6. Next Developments in Solar Thermal Technologies

7. Advances in Solar-Assisted Air Conditioning Systems for Tropical-Humid Locations

8. Absorption Thermodynamic Cycles: Advanced Cycles Based on Ammonia/Salt

9. Hybrid Solar and Geothermal Heating and Cooling

10. Thermal Energy Storage Systems for Solar Applications

11. Solar Photocatalytic Energy

12. Novel Solar Fuels from H2O and CO2

13. Tannins as Precursors of Supercapacitor Electrodes

14. Recent Contributions in the Development of Fuel Cell Technologies

15. Towards More Sustainable Aeronautics via the Use of Biofuels

16. Solar Cooking for All

17. Sustainable Wind Energy Systems

18. Tidal Current Technologies: Brief Overview and In-Depth Coverage of the State of the Art

19. From Large Dams to Sustainable Hydropower

20. Bioenergy Principles and Applications

21. Advanced Biomethane Processes

22. Human Energy: System Integration, Efficiency, Recovery

23. Sustainable Energy for Houses

Citation

Eduardo RonconMejia , Sustainable Energy Technologies, Taylo & Francis, 2017

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Sustainable Energy TechnologiesComputer aided design a conceptual approachEngineering fundamentals: an introduction to engineering
Sustainable Energy TechnologiesComputer aided design a conceptual approachEngineering fundamentals: an introduction to engineering

QR code

Sustainable Energy Technologies

Content

  • Thứ Hai, 23:20 31/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Intercultural communication for everyday life

Thứ Hai, 23:11 31/10/2022

Injection Molding Handbook Volume 2

Thứ Hai, 23:02 31/10/2022

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của VN trong bối cảnh hội nhập

Thứ Hai, 15:10 31/10/2022

Thị trường lao động việc làm của lao động qua đào tạo nghề

Thứ Hai, 15:02 31/10/2022

Thị trường hoa quả hữu cơ Hoa Kỳ cơ hội cho Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Thứ Hai, 14:50 31/10/2022