Injection Molding Handbook Volume 1

This edition is a complete source for a simplified and consolidated explanation of the injection molding operation and each of its aspects

Injection Molding Handbook Volume 1

Dominick V. Rosato P.E., Donald V. Rosato

Springer.

2012

Abstract

This edition is a complete source for a simplified and consolidated explanation of the injection molding operation and each of its aspects. Taking a practical approach, the text provides essential information in chapters that are organized to best present a methodology for injection molding. It examines considerable technological advancements, especially those in computer methods

Contents:

 • The complete injection molding process;
 • Injection molding machines;
 • Plasticizing;
 • Modds to products;
 • Fundamentals of designing products;
 • Molding materials; process control;
 • Design features that influence product performance;
 • Computer operations;
 • Auxiliary equipment and secondary operations;
 • Troubleshooting and maintenance;
 • Testing, inspection, and quality control; Statistical process control and quality control;
 • Costing, economis, and management;
 • Specialized injection molding processes;
 • Injection molding competition;
 • Summary

Citation

Dominick V. Rosato P.E., Donald V. Rosato, Injection Molding Handbook Volume, springer, 2012

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Injection Molding Handbook VolumeMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and Development
Injection Molding Handbook VolumeMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and Development

QR code

Injection Molding Handbook Volume

Content

 • Chủ Nhật, 22:04 30/10/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Programming in C

Chủ Nhật, 08:15 30/10/2022

Tìm hiểu hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho hiệu trưởng và cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo

Thứ Bảy, 15:22 29/10/2022

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 2

Thứ Bảy, 15:05 29/10/2022

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 1

Thứ Bảy, 14:53 29/10/2022

Tu dưỡng đạo đức tư tưởng

Thứ Bảy, 14:13 29/10/2022

Video giới thiệu