Injection Molding Handbook Volume 1

This edition is a complete source for a simplified and consolidated explanation of the injection molding operation and each of its aspects

Injection Molding Handbook Volume 1

Dominick V. Rosato P.E., Donald V. Rosato

Springer.

2012

Abstract

This edition is a complete source for a simplified and consolidated explanation of the injection molding operation and each of its aspects. Taking a practical approach, the text provides essential information in chapters that are organized to best present a methodology for injection molding. It examines considerable technological advancements, especially those in computer methods

Contents:

 • The complete injection molding process;
 • Injection molding machines;
 • Plasticizing;
 • Modds to products;
 • Fundamentals of designing products;
 • Molding materials; process control;
 • Design features that influence product performance;
 • Computer operations;
 • Auxiliary equipment and secondary operations;
 • Troubleshooting and maintenance;
 • Testing, inspection, and quality control; Statistical process control and quality control;
 • Costing, economis, and management;
 • Specialized injection molding processes;
 • Injection molding competition;
 • Summary

Citation

Dominick V. Rosato P.E., Donald V. Rosato, Injection Molding Handbook Volume, springer, 2012

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Injection Molding Handbook VolumeMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and Development
Injection Molding Handbook VolumeMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and Development

QR code

Injection Molding Handbook Volume

Content

 • Chủ Nhật, 22:04 30/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Programming in C

Chủ Nhật, 08:15 30/10/2022

Tìm hiểu hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho hiệu trưởng và cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo

Thứ Bảy, 15:22 29/10/2022

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 2

Thứ Bảy, 15:05 29/10/2022

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 1

Thứ Bảy, 14:53 29/10/2022

Tu dưỡng đạo đức tư tưởng

Thứ Bảy, 14:13 29/10/2022