Tu dưỡng đạo đức tư tưởng

Nội dung cuốn sách :Nêu những quan điểm giáo dục tu dưỡng cho thanh niên như: nỗ lực học tập, quan hệ tình bạn, tình yêu, lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng lí tưởng và niềm tin, nêu cao tinh thần tập thể chủ nghĩa..

Tu dưỡng đạo đức tư tưởng

La Quốc Kiệt (Chủ biên)

Chính trị Quốc Gia

2003

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách :Nêu những quan điểm giáo dục tu dưỡng cho thanh niên như: nỗ lực học tập, quan hệ tình bạn, tình yêu, lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng lí tưởng và niềm tin, nêu cao tinh thần tập thể chủ nghĩa..

Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả, nhất là những nhà sư phạm và những nhà làm công tác chính trị tư tưởng, thanh niên, sinh viên những suy nghĩ nhất định trong công việc của mình.

Trích dẫn

La Quốc Kiệt (Chủ biên).Tu dưỡng đạo đức tư tưởng. Chính trị Quốc Gia, 2003.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Tu dưỡng đạo đức tư tưởng  Kinh tế chính trị Mác - LêninNhững mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tu dưỡng đạo đức tư tưởngKinh tế chính trị Mác - LêninNhững mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mã QR

Tu dưỡng đạo đức tư tưởng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:13 29/10/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

101 truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc

Thứ Bảy, 14:10 29/10/2022

Tìm hiểu môn học Chính trị

Thứ Bảy, 13:47 29/10/2022

Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II

Thứ Bảy, 11:51 29/10/2022

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Thứ Bảy, 11:46 29/10/2022

Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế trí thức - tập II

Thứ Bảy, 11:40 29/10/2022