Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II

Giới thiệu khoa học và số liệu của kinh tế vĩ mô. Lý thuyết cổ điển: nền kinh tế trong dài hạn. Lý thuyết về chu kỳ kinh doanh: nền kinh tế trong ngắn hạn. Tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô. Mở rộng các mô hình cơ bản

Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II

Nguyễn Văn Công

Nxb. Lao động

2006

Tóm tắt

Nội dung cùa cuốn sách được trình bày trong 17 chương. Với tư cách là nhà khoa học các nhà kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn bởi vi họ không thể làm các thí nghiệm có kiềm soát. Để hiểu hành vi cùa nền kinh tế. các nhà kinh tế vĩ mô cần có các số liệu kinh tế. Chúng ta có tiến bộ trong kinh tế vĩ mô trên cơ sở quan sát số liệu, phát hiện nhũng xu hướng và mối quan hệ, xây dựng mô hình để giải thích các xu hưóng và mối quan hệ đó. và sau đó kiểm định xem các mô hình có phù hợp với sô liệu mới cập nhật không. Do đó, phần đầu cùa cuốn sách giới thiệu số liệu cùa kinh tế vĩ mô.

Phần 2 của cuốn sách bắt đầu từ chương 3 đến chương 7 trình bày các mô hình và lý thuyết về hành vi cùa nền kinh tế trong dài hạn khi giá cà linh hoạt và thông tin hoàn hảo. Chương 3 thiết lập mô hình cổ điển cơ bản nhất, đượ dùng làm cơ sở cho nhiều mô hình trong các chương sau. Chương 4 bàn về nguồn gốc cùa tăng trưởng kinh tê trong dài hạn. Chương 5 nghiên cứu thị trưụng lao động nhằm làm rõ các yếu tố quyết định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Chương 6 đưa ra khái niệm tiền tệ và tìinh bày biến số kinh tế vĩ mô then chốt là lạm phát. Chương 7 mở rộng mô hình cổ điển nhằm nghiên cứu các phương diện quốc tế của nền kinh tế.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Công. Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II, Nxb. Lao động, 2006.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô IINutraceuticalsMicroeconomics

Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II

Nutraceuticals

Microeconomics

Mã QR

Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II

Nội dung

  • Thứ Bảy, 11:51 29/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Thứ Bảy, 11:46 29/10/2022

Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế trí thức - tập II

Thứ Bảy, 11:40 29/10/2022

Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế trí thức - tập I

Thứ Bảy, 11:32 29/10/2022

Giáo trình quản trị nhân lực. Tập 2

Thứ Bảy, 11:25 29/10/2022

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Thứ Bảy, 11:19 29/10/2022