Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Cuốn sách Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí dùng cho đào tạo cao đẳng, công nhân kỹ thuật ngành Cắt gọt kim loại, Chế tạo máy và các môn học liên quan đến dung sai và kỹ thuật đo kiểm. Để bắt kịp với những yêu cầu của thực tế và sự thay đổi của nền khoa học và kỹ thuật trong và ngoài nước, nội dung của giáo trình luôn được đổi mới cho sát với thực tiễn hơn nữa.

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Kiều Văn Quảng; Nguyễn Anh Thắng; Nguyễn Nhật Tân

Thống kê

2022

Tóm tắt

Cuốn sách Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí dùng cho đào tạo cao đẳng, công nhân kỹ thuật ngành Cắt gọt kim loại, Chế tạo máy và các môn học liên quan đến dung sai và kỹ thuật đo kiểm. Để bắt kịp với những yêu cầu của thực tế và sự thay đổi của nền khoa học và kỹ thuật trong và ngoài nước, nội dung của giáo trình luôn được đổi mới cho sát với thực tiễn hơn nữa. Với mục đích giúp độc giả có thêm các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi học tập cũng như khi tham gia lao động sản xuất tại doanh nghiệp.

Nội dung của giáo trình gồm có 6 chương:

+ Chương 1: Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

+ Chương 2: Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn

+ Chương 3: Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt

+ Chương 4: Chuỗi kích thước

+ Chương 5: Dung sai chi tiết điển hình

+ Chương 6: Dụng cụ đo kiểm thông dụng trong cơ khí.

Trích dẫn

Kiều Văn Quảng; Nguyễn Anh Thắng; Nguyễn Nhật Tân. Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí. Thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khíCông nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặtCơ sở thiết kế máy

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Cơ sở thiết kế máy

Mã QR

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:13 08/12/2022