Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống được phát triển theo nhiều giai đoạn với các phương pháp xây dựng hệ thống khác nhau; ngoài phương pháp phân tích thiết kế cổ điển còn có các phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc, hiện nay phương pháp này được sử dụng phổ biến.

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ngô Thị Bích Thúy; Phạm Kim Phượng

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Trong giáo trình này, ngoài những kiến thức cơ bản còn có các ví dụ cụ thể trong cuộc sống và hệ thống bài tập ứng dụng để bạn đọc dễ hiểu cũng như biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế. Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập, cụ thể như sau:

+ Chương 1. Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý: Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các thành phần của hệ thống thông tin, các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống;

+ Chương 2. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án: Trình bày các bước và phương pháp thực hiện trong giai đoạn khảo sát hệ thống như tìm hiểu hiện trạng, xác định mục tiêu, phạm vi, các giải pháp;

+ Chương 3. Phân thích các chức năng của hệ thống: Giới thiệu các mô hình như mô hình phân rã chức năng, mô hình luồng dữ liệu;

+ Chương 4. Phân tích và thiết kế dữ liệu: Giới thiệu mô hình liên kết thực thể, mô hình quan hệ;

+ Chương 5. Thiết kế giao diện giữa người và máy: Giới thiệu các thiết kế giao diện, báo cáo, thực đơn cho hệ thống;

+ Chương 6. Thiết kế kiểm soát và chương trình: Trình bày cách thiết kế kiểm soát, bảo mật hệ thống, các modun chương trình;

+ Chương 7. Lập trình - Chạy thử - Bảo dưỡng: Trình bày cách lựa chọn ngôn ngữ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lập trình và viết các tài liệu cho hệ thống;

+ Chương 8. Bài tập tổng hợp.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ngô Thị Bích Thúy; Phạm Kim Phượng. "Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống". Giáo dục Việt Nam, 2011

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thốngGiáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễnPhân tích thiết kế Hệ thống thông tin phương pháp và ứng dụng
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thốngGiáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễnPhân tích thiết kế hệ thống thông tin

Mã QR

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:17 08/12/2022