Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống được phát triển theo nhiều giai đoạn với các phương pháp xây dựng hệ thống khác nhau; ngoài phương pháp phân tích thiết kế cổ điển còn có các phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc, hiện nay phương pháp này được sử dụng phổ biến.

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ngô Thị Bích Thúy; Phạm Kim Phượng

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Trong giáo trình này, ngoài những kiến thức cơ bản còn có các ví dụ cụ thể trong cuộc sống và hệ thống bài tập ứng dụng để bạn đọc dễ hiểu cũng như biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế. Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập, cụ thể như sau:

+ Chương 1. Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý: Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các thành phần của hệ thống thông tin, các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống;

+ Chương 2. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án: Trình bày các bước và phương pháp thực hiện trong giai đoạn khảo sát hệ thống như tìm hiểu hiện trạng, xác định mục tiêu, phạm vi, các giải pháp;

+ Chương 3. Phân thích các chức năng của hệ thống: Giới thiệu các mô hình như mô hình phân rã chức năng, mô hình luồng dữ liệu;

+ Chương 4. Phân tích và thiết kế dữ liệu: Giới thiệu mô hình liên kết thực thể, mô hình quan hệ;

+ Chương 5. Thiết kế giao diện giữa người và máy: Giới thiệu các thiết kế giao diện, báo cáo, thực đơn cho hệ thống;

+ Chương 6. Thiết kế kiểm soát và chương trình: Trình bày cách thiết kế kiểm soát, bảo mật hệ thống, các modun chương trình;

+ Chương 7. Lập trình - Chạy thử - Bảo dưỡng: Trình bày cách lựa chọn ngôn ngữ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lập trình và viết các tài liệu cho hệ thống;

+ Chương 8. Bài tập tổng hợp.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ngô Thị Bích Thúy; Phạm Kim Phượng. "Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống". Giáo dục Việt Nam, 2011

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thốngGiáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễnPhân tích thiết kế Hệ thống thông tin phương pháp và ứng dụng
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thốngGiáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễnPhân tích thiết kế hệ thống thông tin

Mã QR

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:17 08/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Thứ Tư, 21:42 07/12/2022

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Thứ Tư, 14:49 07/12/2022

Desert Mountain Sea

Thứ Tư, 14:03 07/12/2022

Desert Puma

Thứ Tư, 13:27 07/12/2022

Hóa phân tích (2016)

Thứ Tư, 12:18 07/12/2022