Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn

Giáo trình công nghệ - Kỹ thuật Hàn được biên soạn nhằm thống nhất nội dung giảng dạy và học tập trong chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật và dạy nghề trong ngành xây dựng. Đồng thời được ứng dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh và cán bộ kỹ thuật quản lý chuyên môn nghề Hàn.

Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn

Nghiêm Đình Thắng (ch.b)

Lao động xã hội

2005

Tóm tắt

Ngày nay nhu cầu của giáo trình dạy nghề để phục vụ các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên phạm vi cả nước ngày một tăng, đặc biệt là những giáo trình đảm bảo tính khoa học, hệ thống, ổn định và phù hợp với công tác dạy nghề ở nước ta.

Giáo trình công nghệ - Kỹ thuật Hàn được biên soạn nhằm thống nhất nội dung giảng dạy và học tập trong chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật và dạy nghề trong ngành xây dựng. Đồng thời được ứng dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh và cán bộ kỹ thuật quản lý chuyên môn nghề Hàn.

Nội dung cuốn giáo trình bao gồm 17 chương nói về:

Đại cương cơ bản về hàn kim loại; Mối hàn và sự hình thành mối hàn; Hồ quang hàn; Công nghệ và kỹ thuật hàn khí; Ứng xuất và biến dạng hàn; Hàn vảy; Cắt kim loại...

Giáo trình tập trung vào những kiến thức cơ bản cần thiết về hàn Hồ Quang tay, hàn khí. Những yêu cầu đặc thù của nghề Hàn trong ngành xây dựng. Đồng thời nó đáp ứng yêu cầu học nâng cao cho nghề Hàn, làm tài liệu tham khảo để giảng dạy.

Trích dẫn

Nghiêm Đình Thắng (ch.b). Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn.Lao động xã hội, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loạiGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy
Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loạiGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Mã QR

Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:20 10/08/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Learning processing: A beginner's guide to programming images, animation, and interaction

Thứ Tư, 14:16 10/08/2022

HTC One (M8) for dummies

Thứ Tư, 14:12 10/08/2022

Build for change : Revolutionizing customer engagement through continuous digital innovation

Thứ Tư, 14:10 10/08/2022

L.A. Raid

Thứ Tư, 14:04 10/08/2022

Building a small business that Warren Buffett would love

Thứ Tư, 14:01 10/08/2022

Video giới thiệu