Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design

Text for a one-term course on Probability and Statistics intended primarily for civil engineering majors. Most often taught out of the Civil Engineering Department. Covers the key concepts and statistical techniques for assessing the reliability of structures and the risk factors in their design.

Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design

Achintya Haldar; Sankanan Mahadevan

John Wiley &Sonc

2000

Abstract

Text for a one-term course on Probability and Statistics intended primarily for civil engineering majors. Most often taught out of the Civil Engineering Department. Covers the key concepts and statistical techniques for assessing the reliability of structures and the risk factors in their design.

Provides the basic probability and statistical techniques for engineering students to learn how to conduct reliability assessments

Integrates the risk-based and deterministic design concepts, enabling students to understand the transition from traditional to modern design practices.

Citation

Achintya Haldar; Sankanan Mahadevan. Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design, John Wiley &Sonc, 2000.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering DesignGiáo trình màiGiáo trình gia công nguội cơ bản

Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design

Giáo trình mài

Giáo trình gia công nguội cơ bản

QR code

Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design

Content

  • Thứ Hai, 13:59 05/09/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Dimensioning and tolerancing handbook

Thứ Hai, 13:53 05/09/2022

Go mobile : Location-based marketing, apps, mobile optimized ad campaigns, 2D codes and other mobile strategies to grow your business

Thứ Hai, 13:53 05/09/2022

Becoming critical: education, knowledge and action research

Thứ Hai, 13:47 05/09/2022

Trong làng (tập truyện); Vụ mùa chưa gặt

Chủ Nhật, 17:00 04/09/2022

Ánh trăng; Cát trắng; Mẹ và em Thơ

Chủ Nhật, 16:55 04/09/2022

Video giới thiệu