Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals

The book Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals contains a breakdown of each ML variant, explaining how it works and how it is used within certain industries, allowing readers to incorporate the presented techniques into their own work as they follow along.

Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals

Bell, Jason

John Wiley & Sons

2015

Abstract

The book Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals contains a breakdown of each ML variant, explaining how it works and how it is used within certain industries, allowing readers to incorporate the presented techniques into their own work as they follow along.

The contents of the book include 12 chapters:

+ Chapter 1 What Is Machine Learning?

+ Chapter 2 Planning for Machine Learning

+ Chapter 3 Working with Decision Trees

+ Chapter 4 Bayesian Networks

+ Chapter 5 Artificial Neural Networks

+ Chapter 6 Association Rules Learning

+ Chapter 7 Support Vector Machines

+ Chapter 9 Machine Learning in Real Time with Spring XD

+ Chapter 10 Machine Learning as a Batch Process

+ Chapter 11 Apache Spark

+ Chapter 12 Machine Learning with R

Citation

Bell, Jason. Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals. John Wiley & Sons, 2015.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Related document

Machine learning Hands-on for developers and technical professionalsTheory of machines and mechanismsComputer aided design a conceptual approach

Machine learning Hands-on for developers and technical professionals

Theory of machines and mechanisms

Computer aided design a conceptual approach

QR code

Machine learning Hands-on for developers and technical professionals

Content

  • Thứ Hai, 10:41 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Thứ Hai, 10:35 28/11/2022

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Kỹ thuật số căn bản

Thứ Hai, 10:28 28/11/2022

Mastering Autodesk Revit 2018

Thứ Hai, 10:27 28/11/2022

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Thứ Hai, 10:26 28/11/2022

Hình học vi phân

Thứ Hai, 10:20 28/11/2022

Video giới thiệu