Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals

The book Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals contains a breakdown of each ML variant, explaining how it works and how it is used within certain industries, allowing readers to incorporate the presented techniques into their own work as they follow along.

Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals

Bell, Jason

John Wiley & Sons

2015

Abstract

The book Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals contains a breakdown of each ML variant, explaining how it works and how it is used within certain industries, allowing readers to incorporate the presented techniques into their own work as they follow along.

The contents of the book include 12 chapters:

+ Chapter 1 What Is Machine Learning?

+ Chapter 2 Planning for Machine Learning

+ Chapter 3 Working with Decision Trees

+ Chapter 4 Bayesian Networks

+ Chapter 5 Artificial Neural Networks

+ Chapter 6 Association Rules Learning

+ Chapter 7 Support Vector Machines

+ Chapter 9 Machine Learning in Real Time with Spring XD

+ Chapter 10 Machine Learning as a Batch Process

+ Chapter 11 Apache Spark

+ Chapter 12 Machine Learning with R

Citation

Bell, Jason. Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals. John Wiley & Sons, 2015.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Related document

Machine learning Hands-on for developers and technical professionalsTheory of machines and mechanismsComputer aided design a conceptual approach

Machine learning Hands-on for developers and technical professionals

Theory of machines and mechanisms

Computer aided design a conceptual approach

QR code

Machine learning Hands-on for developers and technical professionals

Content

  • Thứ Hai, 10:41 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Thứ Hai, 10:35 28/11/2022

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Kỹ thuật số căn bản

Thứ Hai, 10:28 28/11/2022

Mastering Autodesk Revit 2018

Thứ Hai, 10:27 28/11/2022

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Thứ Hai, 10:26 28/11/2022

Hình học vi phân

Thứ Hai, 10:20 28/11/2022