Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Cuốn sách tập hợp hàng trăm bài viết, bài nói, thư, gửi thơ,... mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói và viết trong suốt cuộc đời toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Bùi Anh Tuấn (Biên soạn)

Công an nhân dân

2007

Tóm tắt

Cuốn sách tập hợp hàng trăm bài viết, bài nói, thư, gửi thơ,... mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói và viết trong suốt cuộc đời toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Qua nội dung cuốn sách, các cơ quan ban ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, thế hệ người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước đều có thể nhận thức sâu sắc và thấm thía hơn giá trị về đạo đức cách mạng của vị lãnh tụ tối cao và vĩ đại của Đảng và nhân dâ, để từ đó liên hệ vào bản thân, biết sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay.

Trích dẫn

Bùi Anh Tuấn (Biên soạn). Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Công an nhân dân, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạngTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcTu dưỡng đạo đức tư tưởng
Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạngTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcTu dưỡng đạo đức tư tưởng

Mã QR

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:35 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Kỹ thuật số căn bản

Thứ Hai, 10:28 28/11/2022

Mastering Autodesk Revit 2018

Thứ Hai, 10:27 28/11/2022

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Thứ Hai, 10:26 28/11/2022

Hình học vi phân

Thứ Hai, 10:20 28/11/2022

Từ điển viết tắt Tin học Điện tử viễn thông Anh-Việt

Thứ Hai, 10:19 28/11/2022