Mastering Autodesk Revit 2018

The book Mastering Autodesk Revit 2018 for Architecture is packed with focused discussions, detailed exercises, and real-world examples to help you get up to speed quickly on the latest version of Autodesk Revit for Architecture. Organized according to how you learn and implement the software, this book provides expert guidance for all skill levels.

Mastering Autodesk Revit 2018

Kirby, Lance; Eddy Krygiel; Marcus Kim

Sybex

2017

Abstract

The book Mastering Autodesk Revit 2018 for Architecture is packed with focused discussions, detailed exercises, and real-world examples to help you get up to speed quickly on the latest version of Autodesk Revit for Architecture. Organized according to how you learn and implement the software, this book provides expert guidance for all skill levels. Hands-on tutorials allow you to dive right in and start accomplishing vital tasks, while compelling examples illustrate how Revit for Architecture is used in every project. Available online downloads include before-and-after tutorial files and additional advanced content to help you quickly master this powerful software. From basic interface topics to advanced visualization techniques and documentation, this invaluable guide is your ideal companion through the Revit Architecture workflow.

The contents of the book include: Introductory book fundamentals: Understanding the principles of BIM; exploring the UI and organizimg projects; the basic of the toolbox; configuring templates and standards. Collaboration and teamwork: Collaborating with a team; working with consulatants; interoperability: Working multiplatform; managing revit projects. Modeling and massing for design: Advanced modeling and masing; conceptusl design; working with phasing, groups, and design options; visualization. Extended modeling techniques: Creating walls and curtain walls; modeling floors, ceilings, and roofs; designing with the family editor; creating stairs and railings. Documentation: Detailing your design; documenting your design; annotating your design. Construction and beyond: Working in the construction phase; presenting your design; design analysis.

Citation

Kirby, Lance. Mastering Autodesk Revit 2018. Sybex, 2017

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Mastering Autodesk Revit 2018Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)Fundamentals of multimedia

Mastering Autodesk Revit 2018

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Fundamentals of multimedia

QR code

Mastering Autodesk Revit 2018

Content

  • Thứ Hai, 10:27 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Thứ Hai, 10:26 28/11/2022

Hình học vi phân

Thứ Hai, 10:20 28/11/2022

Từ điển viết tắt Tin học Điện tử viễn thông Anh-Việt

Thứ Hai, 10:19 28/11/2022

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 4 Đại số tuyến tính

Thứ Hai, 10:13 28/11/2022

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Thứ Hai, 10:04 28/11/2022