Introduction to Mobile Robot Control

Introduction to Mobile Robot Control provides a complete and concise study of modeling, control, and navigation methods for wheeled non-holonomic and omnidirectional mobile robots and manipulators. The book begins with a study of mobile robot drives and corresponding kinematic and dynamic models, and discusses the sensors used in mobile robotics.

Introduction to Mobile Robot Control

S.G. Tzafestas

Elsevier

2017

Abstract

Introduction to Mobile Robot Control provides a complete and concise study of modeling, control, and navigation methods for wheeled non-holonomic and omnidirectional mobile robots and manipulators. The book begins with a study of mobile robot drives and corresponding kinematic and dynamic models, and discusses the sensors used in mobile robotics.

The contents of the book is about Introductory book mobile robots: general concepts; mobile robot kinematics; mobile robot dynamics; mobile robot sensors; mobile robot control I: the lyapunov - based method; mobile robot control II: affine systems and invariant manifold methods; mobile robot control III: adaptive and robust methods; mobile robot control IV: fuzzy and netural methods; mobile robot control V: vision - based methods; mobile manipulator modeling and control; mobile robot path, motion, and task planning; mobile robot localization and mapping; experimental studies; generic systemic and software architectures for mobile robot intelligent control; mobile robots at work.

Citation

S.G. Tzafestas. Introduction to Mobile Robot Control. Elsevier, 2017.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Related document

Introduction to Mobile Robot ControlMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and Development

Introduction to Mobile Robot Control

Mechatronic Modeling and Simulation Using Bond Graphs

Product Design and Development

QR code

Introduction to Mobile Robot Control

Content

  • Thứ Ba, 14:40 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Công thức thành công của doanh nhân : Điều làm nên sự khác biệt của các triệu phú

Thứ Ba, 14:39 29/11/2022

The camera assistant A complete professional handbook

Thứ Ba, 14:35 29/11/2022

Strategic Management of Resources And Relationships

Thứ Ba, 14:24 29/11/2022

Vehicular Communications for Smart Carst

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Lôgic học

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022