Introduction to Mobile Robot Control

Introduction to Mobile Robot Control provides a complete and concise study of modeling, control, and navigation methods for wheeled non-holonomic and omnidirectional mobile robots and manipulators. The book begins with a study of mobile robot drives and corresponding kinematic and dynamic models, and discusses the sensors used in mobile robotics.

Introduction to Mobile Robot Control

S.G. Tzafestas

Elsevier

2017

Abstract

Introduction to Mobile Robot Control provides a complete and concise study of modeling, control, and navigation methods for wheeled non-holonomic and omnidirectional mobile robots and manipulators. The book begins with a study of mobile robot drives and corresponding kinematic and dynamic models, and discusses the sensors used in mobile robotics.

The contents of the book is about Introductory book mobile robots: general concepts; mobile robot kinematics; mobile robot dynamics; mobile robot sensors; mobile robot control I: the lyapunov - based method; mobile robot control II: affine systems and invariant manifold methods; mobile robot control III: adaptive and robust methods; mobile robot control IV: fuzzy and netural methods; mobile robot control V: vision - based methods; mobile manipulator modeling and control; mobile robot path, motion, and task planning; mobile robot localization and mapping; experimental studies; generic systemic and software architectures for mobile robot intelligent control; mobile robots at work.

Citation

S.G. Tzafestas. Introduction to Mobile Robot Control. Elsevier, 2017.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Related document

Introduction to Mobile Robot ControlMechatronic Modeling and Simulation Using Bond GraphsProduct Design and Development

Introduction to Mobile Robot Control

Mechatronic Modeling and Simulation Using Bond Graphs

Product Design and Development

QR code

Introduction to Mobile Robot Control

Content

  • Thứ Ba, 14:40 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Công thức thành công của doanh nhân : Điều làm nên sự khác biệt của các triệu phú

Thứ Ba, 14:39 29/11/2022

The camera assistant A complete professional handbook

Thứ Ba, 14:35 29/11/2022

Strategic Management of Resources And Relationships

Thứ Ba, 14:24 29/11/2022

Vehicular Communications for Smart Carst

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Lôgic học

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Video giới thiệu