Strategic Management of Resources And Relationships

From internal resources such as people, knowledge, and capital to relationships with external stakeholders such as customers and suppliers - Strategic Management of Resources and Relationships provides students with one realistic, comprehensive, and highly effective approach to strategic management.

Strategic Management of Resources And Relationships

Jeffrey S. Harrison

John Wiley & Sons,Inc

2003

Abstract

From internal resources such as people, knowledge, and capital to relationships with external stakeholders such as customers and suppliers - Strategic Management of Resources and Relationships provides students with one realistic, comprehensive, and highly effective approach to strategic management.

Students will learn how to use the resource-based view to develop competitive advantages through the acquisition, development and management of resources.

They'll also learn how to use stakeholder theory to determine when firms should form partnerships, the form they should take, and how to manage them to enhance their resource position.

The text's unique blend of the resource-based approach with stakeholder theory and other relevant theories and models, helps students gain a complete, balanced understanding of the field.

Citation

Jeffrey S. Harrison. Strategic Management of Resources And Relationships. John Wiley & Sons,Inc, 2003

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Strategic Management of Resources And RelationshipsStartup life : Surviving and thriving in a relationship with an entrepreneurRippling How social entrepreneurs spread innovation throughout the world
Strategic Management of Resources And RelationshipsStartup life : Surviving and thriving in a relationship with an entrepreneurRippling How social entrepreneurs spread innovation throughout the world

QR code

Strategic Management of Resources And Relationships

Content

  • Thứ Ba, 14:24 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Vehicular Communications for Smart Carst

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Lôgic học

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II

Thứ Ba, 14:18 29/11/2022

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Thứ Ba, 14:16 29/11/2022

Strategic Management of Technological Innovation

Thứ Ba, 14:08 29/11/2022