Vehicular Communications for Smart Carst

This book Vehicular Communications for Smart Carst covers a wide range of topics from the smart transportation domain. It discusses protocols, applications and security concerns in various vehicular networks using examples and easy-to-understand figures. The first four chapters focus on vehicular network protocols and applications, while the remaining four chapters incorporate security, trust and privacy issues with examples from real-life cases.

Vehicular Communications for Smart Carst

Niaz Chowdhury

CRC Press

1987

Abstract

This book Vehicular Communications for Smart Carst covers a wide range of topics from the smart transportation domain. It discusses protocols, applications and security concerns in various vehicular networks using examples and easy-to-understand figures. The first four chapters focus on vehicular network protocols and applications, while the remaining four chapters incorporate security, trust and privacy issues with examples from real-life cases. The book concludes with a vision of what to expect in the near future and will be an invaluable resource for anybody interested in this nascent technology and its variegated applications.

The contents of the book is about Introductory book a review of Internet of Thing (IoT) using visible light optical camera communication in smart cars; accident warning and collision avoidance systems; behavior analysis of broadcast schemes in vehicular accident warning systems against the two - second driving rule; the use of big data in smart city transportation to accelerate the business growth; a genetic blockchain approach for securing smart vehicles in quantum era; an overview of the autonomous vehicle system, security, risks, and a way forward; statistical in - depth security analysis for vhicle to everything communication over 5G NETWORK; security analysis for VANET - based accident warning systems.

Citation

Niaz Chowdhury. Vehicular Communications for Smart Carst. CRC Press, 1987.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Ô tô

Related document

Vehicular Communications for Smart CarstUnderstanding automotive electronicsCreating autonomous vehicle systems

Vehicular Communications for Smart Carst

Understanding automotive electronics

Creating autonomous vehicle systems

QR code

Vehicular Communications for Smart Carst

Content

  • Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II

Thứ Ba, 14:18 29/11/2022

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Thứ Ba, 14:16 29/11/2022

Strategic Management of Technological Innovation

Thứ Ba, 14:08 29/11/2022

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Thứ Ba, 13:57 29/11/2022

Statistics And Data Analytics for Health Data Management

Thứ Ba, 13:50 29/11/2022