Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II

Trong nội dung cuốn tài liệu đã đề cập đến những vấn đề cấp bách, nóng bỏng mà các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền Trung Quốc từ cấp tỉnh đến cấp huyện phải quan tâm và xử lý. Những vấn đề nóng bỏng được đề cập trong cuốn tài liệu này rất gần gũi với tình hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và có những vấn đề khá mới mẻ rất đáng quan tâm, nghiên cứu.

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II

Thông tấn xã Việt Nam

2003

Tóm tắt

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 11/2002 đã đánh giá tổng kết và khẳng định những thành tựu sau hơn 20 năm cải cách mở cửa, đồng thời phân tích tình hình kinh tế xã hội cụ thể ở Trung Quốc và đặc điểm tình hình thế giới, vạch ra chiến lược phát triển đất nước trong 20 năm đầu thế kỷ XXI, với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Trong nội dung cuốn tài liệu đã đề cập đến những vấn đề cấp bách, nóng bỏng mà các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền Trung Quốc từ cấp tỉnh đến cấp huyện phải quan tâm và xử lý. Nổi bật là những vấn đề: xây dựng văn minh chính trị; cải cách thể chế chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò Đảng cầm quyền trong điều kiện kinh tế - xã hội mới, nâng cao tính hiệu quả của chính quyền các cấp; vấn dề đô thị hóa; vấn đề nông nghiệp và nông thôn; vấn đề khoa học – công nghệ, tài nguyên, môi trường...Những vấn đề nóng bỏng được đề cập trong cuốn tài liệu này rất gần gũi với tình hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và có những vấn đề khá mới mẻ rất đáng quan tâm, nghiên cứu. Thông tấn xã Việt Nam trên trọng giới thiệu để các đồng chí lãnh đạo các cấp tham khảo.

Trích dẫn

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II, Thông tấn xã Việt Nam, 2003.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần IIVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngLịch sử thế giới hiện đại
Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần IIVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngLịch sử thế giới hiện đại

Mã QR

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:18 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Thứ Ba, 14:16 29/11/2022

Strategic Management of Technological Innovation

Thứ Ba, 14:08 29/11/2022

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Thứ Ba, 13:57 29/11/2022

Statistics And Data Analytics for Health Data Management

Thứ Ba, 13:50 29/11/2022

Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen

Thứ Ba, 13:34 29/11/2022