Lôgic học

Cuốn sách gồm 7 chương: Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của Lôgic học; Khái niệm; Phán đoán; Các quy luật cơ bản của Lôgic hình thức; Suy luận và suy luận suy diễn; Quy nạp; Chứng minh và bác bỏ.

Lôgic học

Vương Tất Đạt

GD

2001

Tóm tắt

Lôgic học là khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy nhằm nhận thức đúng đắn thế giới khách quan. Nhiệm vụ cơ bản của lôgic học là làm sáng tỏ những điều kiện nhằm đạt tới tri thức chân thực, phân tích kết cấu của quá trình tư duy, vạch ra thao tác lôgic của tư duy và phương pháp luận nhận thức chuẩn xác

Cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương I: Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của Lôgic học

- Chương II: Khái niệm

- Chương III: Phán đoán

- Chương IV: Các quy luật cơ bản của Lôgic hình thức

- Chương V: Suy luận và suy luận suy diễn

- Chương VI: Quy nạp

- Chương VII: Chứng minh và bác bỏ

Trích dẫn

Vương Tất Đạt, Lôgic học, GD, 2001.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

Lôgic họcTriết học Mác -LêninNhững nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin
Lôgic họcTriết học Mác -Lênin

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Mã QR

Lôgic học

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:23 29/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội XVI phần II

Thứ Ba, 14:18 29/11/2022

Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt ( Khoảng 125.000 thuật ngữ)

Thứ Ba, 14:16 29/11/2022

Strategic Management of Technological Innovation

Thứ Ba, 14:08 29/11/2022

Stock trading techniques based on price patterns : Techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Thứ Ba, 13:57 29/11/2022

Statistics And Data Analytics for Health Data Management

Thứ Ba, 13:50 29/11/2022