Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasives

Presenting a comprehensive and consistent treatment of grinding theory and its practical utilization, this new edition focuses on grinding as a machining process using bonded abrasive grinding wheels as the cutting medium

Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasives

Stephen Malkin, Changsheng Guo

Industrial Press

2008

Abstract

Presenting a comprehensive and consistent treatment of grinding theory and its practical utilization, this new edition focuses on grinding as a machining process using bonded abrasive grinding wheels as the cutting medium. Logically organized, this self-contained resource starts with a description of abrasives and bonded abrasive cutting tools; then moves on to thermal analyses of the grinding process for conventional, creep feed, and superabrasive grinding; and ends with methods for enhancing and optimizing of grinding operations, simulation of grinding processes, and computer control of grinding machines. The perfect reference for practicing engineers involved in the grinding process, it will also be useful for researchers working in the field.

  • Features a unified and self-contained presentation about what is known about grinding processes and how this information can be practically applied.
  • Presents more detail on new grain materials, creep feed conventional abrasive wheels, superabrasive (diamond and CBN) materials and wheels, and metal bonded superabrasive electroplated wheels.
  • Includes a more comprehensive treatment of thermal aspects of grinding; as well as a new chapter on dealing with fluid flow in grinding--including flow through the grinding zone, fluid burnout, and cooling effects.
  • Contains an updated chapter relating to grinding machine control and optimization with a new example of model-based grinding optimization, and future prospects for integrating simulation into open architecture machine tools for optimal control.

Citation

Malkin, Stephen, and Changsheng Guo. Grinding technology: theory and application of machining with abrasives. Industrial Press Inc., 2008..

Collection

Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasiveshttps://lic.haui.edu.vn//media/77/t77688.jpgThe mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics
Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasivesStrength of materials: A unified theoryThe mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

QR code

Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasives

Content

  • Thứ Năm, 10:21 24/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Introduction to Autonomous Mobile Robot

Thứ Năm, 10:03 24/06/2021

Khoáng vật học Silicat

Thứ Tư, 15:03 23/06/2021

Strength of materials: A unified theory

Thứ Tư, 14:27 23/06/2021

The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

Thứ Tư, 14:19 23/06/2021

Numerical methods for engineers. Sixth edition

Thứ Tư, 14:03 23/06/2021