Khoáng vật học Silicat

Giáo trình khoáng vật học silicat cung cấp cho người đọc những kiến thức đại cương về tính chất quang học của tinh thể  cũng như việc nghiên cứu, xác định các tính chất quang học nhằm nhân biết loại tinh thể khoáng. Ngoài ra, giáo trình cũng đề cập đến các khoáng tồn tại trong các nguyên liệu và các sản phẩm silicat đại diện cho nhiều chủng loại khác nhau.

Khoáng vật học Silicat

Huỳnh Đức Minh

Khoa học và kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Giáo trình khoáng vật học silicat cung cấp cho người đọc những kiến thức đại cương về tính chất quang học của tinh thể cũng như việc nghiên cứu, xác định các tính chất quang học nhằm nhân biết loại tinh thể khoáng. Ngoài ra, giáo trình cũng đề cập đến các khoáng tồn tại trong các nguyên liệu và các sản phẩm silicat đại diện cho nhiều chủng loại khác nhau.

Phần thứ nhất: Quang học tinh thể
I. Phần mở đầu
II. Khúc xạ kép của ánh sáng trong tinh thể
III. Mặt quang suất
IV. Phân cực ánh sáng trong tinh thể
V. Màu sắc giao thoa của tinh thể
Phần thứ hai: Nghiên cứu tinh thể bằng kính hiển vi phân cực
I. Nghiên cứu tinh thể bằng kính hiển vi phân cực - Dùng một nicôn
II. Nghiên cứu tinh thể trong hệ nicôn trực giao - Dùng ánh sáng song song
III. Nghiên cứu tinh thể trong nicôn trực giao - Dùng ánh sáng hội tụ
Phần thứ ba: Thạch học Silicat
A. Khoáng của nguyên liệu silicat
I. Nguyên liệu sét
II. Nguyên liệu silic
III. Fenpat
IV. Nguyên liệu cacbonat
B. Khoáng trong các sản phẩm công nghệ vật liệu silicat
I. Thuỷ tinh
II. Gốm sứ
III. Gạch chịu lửa
IV. Khoáng trong ximăng pooclăng

Trích dẫn

Huỳnh, Đức Minh. Khoáng vật học Silicat. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Điện

Tài liệu liên quan

Khoáng vật học SilicatWireless sensor networks: Architectures and protocolsFuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control Systems
Khoáng vật học SilicatWireless sensor networks: Architectures and protocolsFuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control Systems

Mã QR

Khoáng vật học Silicat

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:03 23/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Strength of materials: A unified theory

Thứ Tư, 14:27 23/06/2021

The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

Thứ Tư, 14:19 23/06/2021

Numerical methods for engineers. Sixth edition

Thứ Tư, 14:03 23/06/2021

Embedded systems design with the amtel AVR microcontroller. Part I

Thứ Tư, 13:52 23/06/2021

TOEIC Training Reading Comprehension 730

Thứ Ba, 15:54 22/06/2021

Video giới thiệu