Fuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control Systems

Fuzzy logic control algorithm solves problems that are difficult to address with traditional control techniques

Fuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control Systems

Walter Banks, Gordon Hayward

Byte Craft Limited

2002

Abstract

Fuzzy logic control algorithm solves problems that are difficult to address with traditional control techniques. This paper describes an implementation of fuzzy logic control algorithm using inexpensive hardware as well as how to use fuzzy logic to tackle a specific control problem without any special software tools. As a case study, hardware implementation of fuzzy control algorithm for online temperature control system is demonstrated using 8-bit microcontroller. The hardware implementation followed by software approach has been discussed. Real time result of fuzzy logic temperature control system is also presented.

Citation

Walter Banks, Gordon Hayward. Fuzzy logic for embedded systems applications. Newnes, 2002.

Collection

Điện

Related document

Fuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control SystemsAdvanced Control EnginneringSensor technology handbook
Fuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control SystemsAdvanced Control EnginneringSensor technology handbook

QR code

Fuzzy Logic: In Embedded Microcomputers and Control Systems

Content

  • Thứ Ba, 13:32 22/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Mastering CAD/CAM

Thứ Ba, 13:18 22/06/2021

Six sigma for managers

Thứ Ba, 13:01 22/06/2021

TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

Thứ Hai, 15:58 21/06/2021

TOEIC Smart Yellow book Grammar textbook

Thứ Hai, 15:44 21/06/2021

Machining technology: Machine tools and operations

Thứ Hai, 13:58 21/06/2021