TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

This book has eight lesson. It is designed to enhence the listening ability of beginning learners of English. It also familiarizes them with the three parts of the TOEIC Bridge Listening test.

TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

Khoa ngoại ngữ

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

Toeic Smart Yellow Book Listening (Kèm CD)

This book has eight lesson. It is designed to enhence the listening ability of beginning learners of English. It also familiarizes them with the three parts of the TOEIC Bridge Listening test.

Contents

Lesson 1: Final Sounds

Lesson 2: Sound /h/

Lesson 3: Sounds /l/ and /r/

Lesson 4: Sounds /f/ and /p/

Lesson 5: Sounds /f/ and /v/, /p/ and /b/

Lesson 6: Sound /t/

Lesson 7: Consonant Clusters /sk-/, /sp-/, and /st-/

Lesson 8: Consonant Clusters /dr-/ and /tr-/

Citation

Khoa Ngoại ngữ, TOEIC Smart Yellow book Listening textbook, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC Smart Yellow book Listening textbookEconomy Toeic LC1000 - Volume 2English for Business Listening
TOEIC Smart Yellow book Listening textbookEconomy Toeic LC1000 - Volume 2English for Business Listening

QR code

TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

Content

  • Thứ Hai, 15:58 21/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

TOEIC Smart Yellow book Grammar textbook

Thứ Hai, 15:44 21/06/2021

Machining technology: Machine tools and operations

Thứ Hai, 13:58 21/06/2021

Machine elements: Life and design

Thứ Hai, 13:46 21/06/2021

Wireless sensor networks: Architectures and protocols

Thứ Hai, 13:31 21/06/2021

Advanced Control Enginnering

Thứ Hai, 13:20 21/06/2021