TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

This book has eight lesson. It is designed to enhence the listening ability of beginning learners of English. It also familiarizes them with the three parts of the TOEIC Bridge Listening test.

TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

Khoa ngoại ngữ

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

Toeic Smart Yellow Book Listening (Kèm CD)

This book has eight lesson. It is designed to enhence the listening ability of beginning learners of English. It also familiarizes them with the three parts of the TOEIC Bridge Listening test.

Contents

Lesson 1: Final Sounds

Lesson 2: Sound /h/

Lesson 3: Sounds /l/ and /r/

Lesson 4: Sounds /f/ and /p/

Lesson 5: Sounds /f/ and /v/, /p/ and /b/

Lesson 6: Sound /t/

Lesson 7: Consonant Clusters /sk-/, /sp-/, and /st-/

Lesson 8: Consonant Clusters /dr-/ and /tr-/

Citation

Khoa Ngoại ngữ, TOEIC Smart Yellow book Listening textbook, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC Smart Yellow book Listening textbookEconomy Toeic LC1000 - Volume 2English for Business Listening
TOEIC Smart Yellow book Listening textbookEconomy Toeic LC1000 - Volume 2English for Business Listening

QR code

TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

Content

  • Thứ Hai, 15:58 21/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

TOEIC Smart Yellow book Grammar textbook

Thứ Hai, 15:44 21/06/2021

Machining technology: Machine tools and operations

Thứ Hai, 13:58 21/06/2021

Machine elements: Life and design

Thứ Hai, 13:46 21/06/2021

Wireless sensor networks: Architectures and protocols

Thứ Hai, 13:31 21/06/2021

Advanced Control Enginnering

Thứ Hai, 13:20 21/06/2021

Video giới thiệu