Advanced Control Enginnering

Advanced Control Engineering provides a complete course in control engineering for undergraduates of all technical disciplines

Advanced Control Enginnering

Burns,Roland S.

Butterworth-Heinemann

2001

Abstract

Advanced Control Engineering provides a complete course in control engineering for undergraduates of all technical disciplines. Starting with a basic overview of elementary control theory this text quickly moves on to a rigorous examination of more advanced and cutting edge date aspects such as robust and intelligent control, including neural networks and genetic algorithms.

With examples from aeronautical, marine and many other types of engineering, Roland Burns draws on his extensive teaching and practical experience presents the subject in an easily understood and applied manner. Control Engineering is a core subject in most technical areas.

Problems in each chapter, numerous illustrations and free Matlab files on the accompanying website are brought together to provide a valuable resource for the engineering student and lecturer alike.

Citation

Burns, Roland. Advanced control engineering. Elsevier, 2001.

Collection

Điện

Related document

Advanced Control EnginneringSensor technology handbookProtocols and architectures for wireless sensor networks
Advanced Control EnginneringSensor technology handbookProtocols and architectures for wireless sensor networks

QR code

Advanced Control Enginnering

Content

  • Thứ Hai, 13:20 21/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

Thứ Hai, 13:09 21/06/2021

Power electronics and motor drives

Thứ Hai, 12:57 21/06/2021

Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Thứ Sáu, 14:37 18/06/2021

Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Thứ Sáu, 13:50 18/06/2021

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Thứ Sáu, 13:36 18/06/2021