Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

In the last 20 years, technological developments have set new standards in driver-vehicle interaction

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

Gkikas,Nikolaos

CRC Press

2013

Abstract

In the last 20 years, technological developments have set new standards in driver-vehicle interaction. These developments effect the entire lifecycle, from the moment a customer enters a dealership to examine a prospective vehicle, to the driving experience during the vehicle lifecycle, and the interaction with other road users and facilities in place. It is such developments, socioeconomic on the one hand, technological on the other, that make Automotive Ergonomics: Driver-Vehicle Interaction an important addition to the literature in this field.

The book explores the challenges in research and development of new vehicles brought about by recent advances in theory and practice. Highlighting topics such as Human-Machine Interaction, Advanced Driver Assistance Systems, and the hugely evolving subject of digital human modeling and simulation in automotive applications, the book covers:

  • Best practices and emerging developments
  • Advances in power train technology
  • Ergonomics of electric vehicles
  • Effects of driver distraction, workload, and physical environments
  • Active safety systems
  • Navigation support
  • Vibration and noise perception
  • Health and safety aspects of driving

Citation

Gkikas, Nikolaos, ed. Automotive ergonomics: driver-vehicle interaction. CRC Press, 2012.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle InteractionSystem dynamics: Modeling, simulation, and control of mechatronic systems. Fifth editionAutomotive electricity and electronics, Vol. Fifth edition
Automotive Ergonomics Driver-Vehicle InteractionSystem dynamics: Modeling, simulation, and control of mechatronic systems. Fifth editionAutomotive electricity and electronics, Vol. Fifth edition

QR code

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

Content

  • Thứ Hai, 13:09 21/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Power electronics and motor drives

Thứ Hai, 12:57 21/06/2021

Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Thứ Sáu, 14:37 18/06/2021

Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Thứ Sáu, 13:50 18/06/2021

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Thứ Sáu, 13:36 18/06/2021

Economy TOEIC RC 1000 - Volume 1

Thứ Sáu, 13:35 18/06/2021

Video giới thiệu