Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

In the last 20 years, technological developments have set new standards in driver-vehicle interaction

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

Gkikas,Nikolaos

CRC Press

2013

Abstract

In the last 20 years, technological developments have set new standards in driver-vehicle interaction. These developments effect the entire lifecycle, from the moment a customer enters a dealership to examine a prospective vehicle, to the driving experience during the vehicle lifecycle, and the interaction with other road users and facilities in place. It is such developments, socioeconomic on the one hand, technological on the other, that make Automotive Ergonomics: Driver-Vehicle Interaction an important addition to the literature in this field.

The book explores the challenges in research and development of new vehicles brought about by recent advances in theory and practice. Highlighting topics such as Human-Machine Interaction, Advanced Driver Assistance Systems, and the hugely evolving subject of digital human modeling and simulation in automotive applications, the book covers:

  • Best practices and emerging developments
  • Advances in power train technology
  • Ergonomics of electric vehicles
  • Effects of driver distraction, workload, and physical environments
  • Active safety systems
  • Navigation support
  • Vibration and noise perception
  • Health and safety aspects of driving

Citation

Gkikas, Nikolaos, ed. Automotive ergonomics: driver-vehicle interaction. CRC Press, 2012.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle InteractionSystem dynamics: Modeling, simulation, and control of mechatronic systems. Fifth editionAutomotive electricity and electronics, Vol. Fifth edition
Automotive Ergonomics Driver-Vehicle InteractionSystem dynamics: Modeling, simulation, and control of mechatronic systems. Fifth editionAutomotive electricity and electronics, Vol. Fifth edition

QR code

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

Content

  • Thứ Hai, 13:09 21/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Power electronics and motor drives

Thứ Hai, 12:57 21/06/2021

Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Thứ Sáu, 14:37 18/06/2021

Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Thứ Sáu, 13:50 18/06/2021

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Thứ Sáu, 13:36 18/06/2021

Economy TOEIC RC 1000 - Volume 1

Thứ Sáu, 13:35 18/06/2021