Power electronics and motor drives

The Industrial Electronics Handbook, Second Edition combines traditional and newer, more specialized knowledge that will help industrial electronics engineers develop practical solutions for the design and implementation of high-power applications

Power electronics and motor drives

Wilamowski, Bogdan M., David Irwin, J.

CRC Press

2011

Abstract

The Industrial Electronics Handbook, Second Edition combines traditional and newer, more specialized knowledge that will help industrial electronics engineers develop practical solutions for the design and implementation of high-power applications. Embracing the broad technological scope of the field, this collection explores fundamental areas, including analog and digital circuits, electronics, electromagnetic machines, signal processing, and industrial control and communications systems. It also facilitates the use of intelligent systems—such as neural networks, fuzzy systems, and evolutionary methods—in terms of a hierarchical structure that makes factory control and supervision more efficient by addressing the needs of all production components.Enhancing its value, this fully updated collection presents research and global trends as published in the IEEE Transactions on Industrial Electronics Journal, one of the largest and most respected publications in the field.

Power Electronics and Motor Drives facilitates a necessary shift from low-power electronics to the high-power varieties used to control electromechanical systems and other industrial applications.This volume of the handbook:Focuses on special high-power semiconductor devices

Describes various electrical machines and motors, their principles of operation, and their limitations

Covers power conversion and the high-efficiency devices that perform the necessary switchover between AC and DCExplores very specialized electronic circuits for the efficient control of electric motors

Details other applications of power electronics, aside from electric motors—including lighting, renewable energy conversion, and automotive electronics

Addresses power electronics used in very-high-power electrical systems to transmit energy

Citation

Wilamowski, Bogdan M., and J. David Irwin, eds. Power electronics and motor drives. CRC Press, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Power electronics and motor drivesThe automotive transmission bookBosch automotive electrics and automotive electronics, Vol. 5th Edition
Power electronics and motor drivesThe automotive transmission bookBosch automotive electrics and automotive electronics, Vol. 5th Edition

QR code

Power electronics and motor drives

Content

  • Thứ Hai, 12:57 21/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Thứ Sáu, 14:37 18/06/2021

Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Thứ Sáu, 13:50 18/06/2021

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Thứ Sáu, 13:36 18/06/2021

Economy TOEIC RC 1000 - Volume 1

Thứ Sáu, 13:35 18/06/2021

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Thứ Sáu, 13:22 18/06/2021