The automotive transmission book

This book presents essential information on systems and interactions in automotive transmission technology and outlines the methodologies used to analyze and develop transmission concepts and designs

The automotive transmission book

Robert Fischer, Ferit Kucukay, Gunter Jurgens

Springer

2015

Abstract

This book presents essential information on systems and interactions in automotive transmission technology and outlines the methodologies used to analyze and develop transmission concepts and designs.

Functions of and interactions between components and subassemblies of transmissions are introduced, providing a basis for designing transmission systems and for determining their potentials and properties in vehicle-specific applications: passenger cars, trucks, buses, tractors and motorcycles.

With these fundamentals the presentation provides universal resources for both state-of-the-art and future transmission technologies, including systems for electric and hybrid electric vehicles.

Citation

Fischer, Robert, et al. The automotive transmission book. Springer, 2015.

Collection

Công nghệ ô tô

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

The automotive transmission bookBosch automotive electrics and automotive electronics, Vol. 5th EditionAutomotive exhaust emissions and energy recovery
The automotive transmission bookBosch automotive electrics and automotive electronics, Vol. 5th EditionAutomotive exhaust emissions and energy recovery

QR code

The automotive transmission book

Content

  • Thứ Sáu, 14:29 11/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sensor technology handbook

Thứ Sáu, 14:21 11/06/2021

Protocols and architectures for wireless sensor networks

Thứ Sáu, 14:11 11/06/2021

Jigs and fixtures

Thứ Sáu, 13:53 11/06/2021

Engineering Your Future, Second edition

Thứ Sáu, 13:42 11/06/2021

Skills for the TOEIC Test – Speaking and Writing

Thứ Sáu, 11:34 11/06/2021