TOEIC Smart Yellow book Grammar textbook

This book is designed to provide beginning learners of English with some basic grammar points which are necessary for part IV of the TOEIC Bridge Reading test. This book also consists of grammar excercises, grammar tests and sentence building so that learners can practice some certain grammarpoints they have just learned.

TOEIC Smart Yellow book Grammar textbook

Khoa ngoại ngữ

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

TOEIC Smart Yellow Book Grammar (Kèm CD)

This book is designed to provide beginning learners of English with some basic grammar points which are necessary for part IV of the TOEIC Bridge Reading test. This book also consists of grammar excercises, grammar tests and sentence building so that learners can practice some certain grammarpoints they have just learned.

Contents:

Lesson 1: The verb Be

Lesson 2: Ordinary Verbs

Lesson 3: Pronouns & Possessive Adjectives

Lesson 4: Demonstrative Pronouns & Indefinite

Lesson 5: Past simple tense

Lesson 6: Future tenses

Lesson 7: Progressive tenses

Lesson 8: Present perfect tense

Achievement test

Answer key

Citation

Khoa Ngoại ngữ, TOEIC Smart Yellow book Grammar textbook, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Toeic smart yellow book grammar textboookEconomy TOEIC RC 1000 Volume 1Complete TOEIC Listening Comprehension
TOEIC Smart Yellow book Grammar textbookEconomy TOEIC RC 1000 Volume 1Complete TOEIC Listening Comprehension

QR code

Toeic smart yellow book grammar textboook

Content

  • Thứ Hai, 15:44 21/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Machining technology: Machine tools and operations

Thứ Hai, 13:58 21/06/2021

Machine elements: Life and design

Thứ Hai, 13:46 21/06/2021

Wireless sensor networks: Architectures and protocols

Thứ Hai, 13:31 21/06/2021

Advanced Control Enginnering

Thứ Hai, 13:20 21/06/2021

Automotive Ergonomics Driver-Vehicle Interaction

Thứ Hai, 13:09 21/06/2021