English for Business Listening

Collins - English For Business Listening có tất cả các bản ghi trên đĩa CD đều có những cuộc nói chuyện thực sự nói về cuộc sống và công việc của họ. Bạn có thể chọn để làm việc trên các bài có liên quan nhất đến bạn, hoặc làm việc qua toàn bộ cuốn sách cho một khóa học đầy về lắng nghe kinh doanh.

English for Business Listening

Ian Badger

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2014

Abstract

Do you find certain accents difficult to understand?

Do you get nervous before conference calls in English?

Would you like help understanding voicemails?

Collins English for Business: Listening will help you to understand what people are saying in English – however they say it. All the recordings on the CD feature real people talking about their life and work. You can choose to work on the units that are most relevant to you, or work through the whole book for a full course in business listening.

  • Twenty 4-page units feature authentic recordings of native and non-native speakers with exercises and vocabulary work to help you understand differences in pronunciation and vocabulary
  • The real language of business English taken from the COBUILD corpus
  • Recordings feature interviews, face-to-face meetings, socialising, conference calls and voicemails
  • Topics include working in English globally, cross-cultural negotiation and planning a business trip
  • Suitable for self-study, classroom use and in-company language courses

Suitable for self-study, classroom use and in-company language courses.

Recommended for business people and university or college students.

Citation

Ian Badger, English for Business Listening, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

English for Business ListeningEnglish for Life Listening A2 Pre-intermediateComplete TOEIC Listening Comprehension
English for Business ListeningEnglish for Life Listening A2 Pre-IntermediateComplete TOEIC Listening Comprehension

QR code

English for Business Listening

Content

  • Thứ Năm, 16:51 17/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thổ ty Lạng Sơn trong lịch sử

Thứ Năm, 15:48 17/06/2021

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Thứ Năm, 15:16 17/06/2021

Nghệ thuật bán hàng bậc cao

Thứ Năm, 08:31 17/06/2021

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Thứ Năm, 08:13 17/06/2021

Risk Management and Financial Institutions

Thứ Tư, 23:44 16/06/2021