The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

With a specific focus on the needs of the designers and engineers in industrial settings, The Mechanical Systems Design Handbook: Modeling, Measurement, and Control presents a practical overview of basic issues associated with design and control of mechanical systems. In four sections, each edited by a renowned expert, this book answers diverse questions fundamental to the successful design and implementation of mechanical systems in a variety of applications.

The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

Nwokah, Osita D. I., Yidirim Hurmuzlu

CRC Press

2002

Abstract

With a specific focus on the needs of the designers and engineers in industrial settings, The Mechanical Systems Design Handbook: Modeling, Measurement, and Control presents a practical overview of basic issues associated with design and control of mechanical systems. In four sections, each edited by a renowned expert, this book answers diverse questions fundamental to the successful design and implementation of mechanical systems in a variety of applications.

Manufacturing addresses design and control issues related to manufacturing systems. From fundamental design principles to control of discrete events, machine tools, and machining operations to polymer processing and precision manufacturing systems.

Vibration Control explores a range of topics related to active vibration control, including piezoelectric networks, the boundary control method, and semi-active suspension systems.

Aerospace Systems presents a detailed analysis of the mechanics and dynamics of tensegrity structures

Robotics offers encyclopedic coverage of the control and design of robotic systems, including kinematics, dynamics, soft-computing techniques, and teleoperation.

Mechanical systems designers and engineers have few resources dedicated to their particular and often unique problems. The Mechanical Systems Design Handbook clearly shows how theory applies to real world challenges and will be a welcomed and valuable addition to your library.

Citation

Hurmuzlu, Yildirim, and Osita DI Nwokah, eds. The mechanical systems design handbook: modeling, measurement, and control. CRC Press, 2017..

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; roboticsMachining technology: Machine tools and operationsMachine elements: Life and design
The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; roboticsMachining technology: Machine tools and operationsMachine elements: Life and design

QR code

The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

Content

  • Thứ Tư, 14:19 23/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Numerical methods for engineers. Sixth edition

Thứ Tư, 14:03 23/06/2021

Embedded systems design with the amtel AVR microcontroller. Part I

Thứ Tư, 13:52 23/06/2021

TOEIC Training Reading Comprehension 730

Thứ Ba, 15:54 22/06/2021

TOEIC Training Listening Comprehension 860

Thứ Ba, 15:40 22/06/2021

TOEIC Training Listening Comprehension 730

Thứ Ba, 15:12 22/06/2021