Vector mechanics for engineers: statics

Basic concepts and principles of mechanics. Theoretical statistics of aircraft operations, air force. The effect of force on the rigid body; Studying the state of mechanical balance; Gravity; structure

Vector mechanics for engineers: statics

Ferdinand P. Beer

Mc Graw Hill

2007

Abstract

Basic concepts and principles of mechanics. Theoretical statistics of aircraft operations, air force. The effect of force on the rigid body; Studying the state of mechanical balance; Gravity; structure

The main content of the book is presented in the following 10 chapters:

+ Chapter 1: Introduction Mechanics

+ Chapter 2: Statics of particles

+ Chapter 3: Rigid bodies: equivalent systems fo forces

+ Chapter 4: Equilibrium of rigid bodies

+ Chapter 5: Distributed forces: centroeds and centers of cravity

+ Chapter 6: Analysis of structures

+ Chapter 7: Forces in beams and cables

+ Chapter 8: Friction

+ Chapter 9: Distributed forces: Monents of inertia

+ Chapter 10: Method of virtual work

Citation

Ferdinand P. Beer. Vector mechanics for engineers: statics. Mc Graw Hill, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Vector mechanics for engineers: staticsCAD_CAM Principles and ApplicationProduct Design and Development

Vector mechanics for engineers: statics

CAD/CAM: Principles and applications

Product Design and Development

QR code

Vector mechanics for engineers: statics

Content

  • Thứ Sáu, 08:39 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Thật đơn giản quản lý dự án Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhất

Thứ Sáu, 08:26 17/06/2022

Technology of machine tools (fifth edition)

Thứ Sáu, 08:18 17/06/2022

Phương pháp tạo động lực trong công việc

Thứ Sáu, 08:17 17/06/2022

Chiến lược Influencer Marketing - Tối đa sức mạnh thương hiệu khi triển khai chiến dịch Influencer hiệu quả

Thứ Sáu, 08:02 17/06/2022

Chiến lược phát triển nhân viên Tối ưu hóa năng lượng nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc

Thứ Năm, 16:30 16/06/2022