Vector mechanics for engineers: statics

Basic concepts and principles of mechanics. Theoretical statistics of aircraft operations, air force. The effect of force on the rigid body; Studying the state of mechanical balance; Gravity; structure

Vector mechanics for engineers: statics

Ferdinand P. Beer

Mc Graw Hill

2007

Abstract

Basic concepts and principles of mechanics. Theoretical statistics of aircraft operations, air force. The effect of force on the rigid body; Studying the state of mechanical balance; Gravity; structure

The main content of the book is presented in the following 10 chapters:

+ Chapter 1: Introduction Mechanics

+ Chapter 2: Statics of particles

+ Chapter 3: Rigid bodies: equivalent systems fo forces

+ Chapter 4: Equilibrium of rigid bodies

+ Chapter 5: Distributed forces: centroeds and centers of cravity

+ Chapter 6: Analysis of structures

+ Chapter 7: Forces in beams and cables

+ Chapter 8: Friction

+ Chapter 9: Distributed forces: Monents of inertia

+ Chapter 10: Method of virtual work

Citation

Ferdinand P. Beer. Vector mechanics for engineers: statics. Mc Graw Hill, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Vector mechanics for engineers: staticsCAD_CAM Principles and ApplicationProduct Design and Development

Vector mechanics for engineers: statics

CAD/CAM: Principles and applications

Product Design and Development

QR code

Vector mechanics for engineers: statics

Content

  • Thứ Sáu, 08:39 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Thật đơn giản quản lý dự án Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhất

Thứ Sáu, 08:26 17/06/2022

Technology of machine tools (fifth edition)

Thứ Sáu, 08:18 17/06/2022

Phương pháp tạo động lực trong công việc

Thứ Sáu, 08:17 17/06/2022

Chiến lược Influencer Marketing - Tối đa sức mạnh thương hiệu khi triển khai chiến dịch Influencer hiệu quả

Thứ Sáu, 08:02 17/06/2022

Chiến lược phát triển nhân viên Tối ưu hóa năng lượng nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc

Thứ Năm, 16:30 16/06/2022

Video giới thiệu